Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A ZE_K_X065v_225_1 B ZE_G_X052v_225_1

A: AGH 304 (klein register Zeeland), f. 65v, nr. 222 (primaire registratie).

In de marge, door andere hand: R(egistrata). – Eronder, door een derde hand: Zeelanda.

B: AGH 303 (groot register Zeeland), f. 52v, nr. 225 (wrs. 1336 mrt. 14-ca. 1340 mrt., naar A).
Opschrift:

Willekijn uter camer.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 120.

In de datering is het jaartal weggelaten, maar het is zeer waarschijnlijk dat de oorkonde in oktober 1323 is uitgevaardigd, evenals de voorafgaande nrs. ZE 216-224. Het stuk dateert zeker niet uit 1316, zoals het volgende nr. ZE 226, want in oktober van dat jaar was de graaf in Henegouwen. Uit diens itinerarium blijkt voorts dat Willem in de tussengelegen jaren 1317-1322 nooit rond half oktober in Zeeland was. Bovendien maakt de plaats van de tekst in het register een latere datering, in of na 1324, onwaarschijnlijk.

Wi ..Willaemb gravec van Henegouwend etc. maken cond etc. dat wi om diensts wille die ons Willekijn onse ghaersoen ute onser cameren ghedaen hevet ende noch doen zal, hem ghegheven hebben ende gheven met desen brieve dien pacht van den ses ghemete lands die legghen toet Arnemuden, ende Clays Gillemans sone bezat toter tijd toe des hem van onsen weghen ghenoeche ghedaen esf van tachtich pond suarter Tournoyseg.

In orkonde etc. Ghegheven in Middelburchh des donresdaghes na sinte Victoirsi dach.

a
Zeel. A.
b
Will. AB; digniteitspunten ontbr. B.
c
..grave B.
d
Heneg. A; van Henegouwen ontbr. B.
e
boven de regel toegevoegd A.
f
verbeterd uit was A.
g
Torn. B.
h
Middelb. B.
i
Victors B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Willekijn, knecht in de grafelijke kamer