Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A ZE_K_X067v_228_1 B ZE_G_X053r_228_1

A: AGH 304 (klein register Zeeland), f. 67v, nr. 225 (primaire registratie).

In de bovenmarge: Zeelland. – In de marge, door andere hand: Zeelanda. – Eronder, door een derde hand: R(egistrata).

B: AGH 303 (groot register Zeeland), f. 53r, nr. 228 (wrs. 1336 mrt. 14-ca. 1340 mrt., naar A).
Opschrift:

Jacob Boirlinc etc. gheleyde.

Een streep door het begin van de tekst. – In de marge, door andere hand: Exspiravit.

Mijn here de graveb bi zire opene lettre hevetc ghegheven in Middelburchd des sonnendaghes voer sente Symon ende e Juden dach int jaer van XXIIIo hevet gheghevenf zeker gheleide Jacob Bourluit, Henricg Selverberchh ende Henrici Haec, poirters van Ghentj, te varen ende te keren met haers selves goide doer al zijn land, met hare rechter tolne ende met hare scout te betalen, ghedurende vank een Dertiendaghel naist comende tote over een jaer.

a
Zeel. A.
b
..grave B.
c
boven de regel toegevoegd A.
d
Midd. A; Middelb. B.
e
hier sinte B.
f
deze herhaling van hevet ghegheven ontbr. B.
g
Henr. AB.
h
Selverb'ch A; Selv'berch B.
i
Henr. AB.
j
of eerder Ghenc A.
k
v uit d A.
l
Dortiendendaghe B; dat is 6 januari 1324.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Jacob Borluit, Hendrik Zilverberg en Hendrik Haak, poorters van Gent