Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A ZE_K_X067v_229_1 B ZE_G_X053r_229_1

A: AGH 304 (klein register Zeeland), f. 67v, nr. 226 (primaire registratie).

In de marge, door andere hand: Zeelanda. – Eronder, door een derde hand: R(egistrata).

B: AGH 303 (groot register Zeeland), f. 53r, nr. 229 (wrs. 1336 mrt. 14-ca. 1340 mrt., naar A).
Opschrift:

Wolffairt dijck.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 121.

Wi Willaemb gravec etc. maken cond allen luden. Want onze manne ende scouteten van onzen lande van Wolfferts dijcd ons nu ghegheven hebben gheliken onzen anderen mannen van Zeellande eene bede van vier groeten van den ghemetsf van vrien ende van anders, zoe willen wi dat cont si allen luden dat es behoudens haers rechts van haren vrien dat si met rechte sculdich zien te hebbene, ende oec ons ons rechts; sonder alrehande arghelist.

In orkonde etc. Ghegheven in Middelburchg des sonnendaghes voer Symonh et Iudei anno XXIIIo.

a
Zeel. A.
b
Will. B.
c
..grave B.
d
Wolfaerds dike B.
e
Zeell. B.
f
mete B.
g
Midd. A; Middelb. B.
h
Sy A.
i
sinte Symon ende Juden dach B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: leenmannen en schouten van Wolphaartsdijk