Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A ZE_K_X067v_231_1 B ZE_G_X053r_231_1

A: AGH 304 (klein register Zeeland), f. 67v, nr. 228 (primaire registratie).

In de marge, door andere hand: Zeelanda. – Eronder, door een derde hand: R(egistrata).

B: AGH 303 (groot register Zeeland), f. 53r, nr. 231 (wrs. 1336 mrt. 14-ca. 1340 mrt., naar A).
Opschrift:

Jacob Gerijts z.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 120.

b Wi Willaemc graved van Henegouwene ende van Hollandf etc. maken cond allen luden dat wi bevolen hebben ende bevelen met desen brieve Jacob Gheeronsg zone zine hand te slane an al dat goedh dat haer Henrici Splinterj int Niwelandk van Zentel Martijns dijc hevet ende Elwoud van der Scoere, onze dijc grave aldaer, van onzen weghen metten ghesuoeren endem ghevroent hevet, ende dat goet onzen dijcgrave vorseit te leveren. Voert zo bevelen wi Jacob vors. dat hi onsen dijc grave vors.n van onsen weghen in alsulken rechte houde jeghens elken man als die brief houd die wi hem ghegheven hebben; ende zo wie Jacob vors. hier in hinderde jof lettede, dat zudeno wi hem doen ontghelden dats hem een ander hoeden zoude.

Ghegheven te Middelburchp des donnersdaghes na sente Dyonijs dach int jaer van XXIIIo.

a
Zeel. A.
b
het paragraafteken ontbr. B.
c
Will. B.
d
..grave B.
e
Heneg. A.
f
Holl. A; van Henegouwen ende van Holland ontbr. B.
g
Gheroncs B.
h
e boven het woord toegevoegd A.
i
Henr. AB.
j
Splint' AB.
k
Nieweland B.
l
Sinte B.
m
dit woord overtollig, of erna ontbreekt iets.
n
boven de regel toegevoegd A.
o
souden B.
p
Midd. A; Middelb. B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Elwoud van den Schore, dijkgraaf in het Nieuweland van Sint-Maartensdijk