Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A ZE_K_X067v_232_1 B ZE_G_X053r_232_1

A: AGH 304 (klein register Zeeland), f. 67v, nr. 229 (primaire registratie).

In de marge, door andere hand: Zeelanda. – Eronder, door een derde hand: R(egistrata).

B: AGH 303 (groot register Zeeland), f. 53r, nr. 232 (wrs. 1336 mrt. 14-ca. 1340 mrt., naar A).
Opschrift:

Boudijn van Caedsand.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 120.

Vgl. nr. ZE 261.

Wi Willaemb gravec van Henegouwend ende van Hollande maken cond allen luden dat wi Bouduinf van Caedsand, houder van desen brieve, ghegheven hebben ende gheven met desen brieve vier ghemete lands legghende ing Nieweland van Zente Maertijnsh dike die Hughen Calewaerts waren, met alsulker noete als nu in dezen jare daer op was.

In kennessen hier of ende omme dat wi Bouduini van Caedzandj voers. dit land vorscreven in rechten eyghendom ghegheven hebben ende hem jeghens elken man waren zullen, zo hebben wi dezen brief open bezeghelt met onzen seghel. Ghegheven in Middelburchk op sente Lucas dach inden jare van XXIIIo.

a
Zeel. A.
b
Will. AB.
c
..grave B.
d
Heneg. A.
e
Holl. A; etc. i.p.v. van Henegouwen ende van Holland ontbr. B.
f
Boudijn B.
g
int B.
h
Sinte Martijns B.
i
Boudijn B.
j
Caedsand B.
k
Midd. AB.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Boudewijn van Cadzand