Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A ZE_K_X068r_240_1 B ZE_G_X054r_240_1

A: AGH 304 (klein register Zeeland), f. 68r, nr. 238 (primaire registratie).

In de marge, door andere hand: R(egistrata). – Eronder, door een derde hand: Zeelanda.

B: AGH 303 (groot register Zeeland), f. 54r, nr. 240 (wrs. 1336 mrt. 14-ca. 1340 mrt., naar A).
Opschrift:

Harnoude Pieter Harnoutsb z.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 121.

Wi Willaemc graved van Henegouwene etc. maken cond allen luden dat wi ghegheven hebben met dezen brieve Harnoude Pieter Harnouds zoens kind die zestalf ghemet lands luttel meer of mijn, die gheleghen zien tote Yersekef ende Pietersg Harnouds zoens waren, ende an ons ghecomen waren over dijc gheld ende Henrich onse dijc grave Priesteri bereden hadde van onzen weghen, behouden zulker noete als hier te voerenj daer of verscenen es, ende dat men scadelois of doe den pachtenaer diet jeghens onzen k rentemeister ghepacht hadde.

Ghegheven te Middelburchl sabbato post Luce anno XXIIIo.

a
Zeel. A.
b
H'nouts B.
c
Will. B.
d
..grave B.
e
Heneg. A; van Henegouwen ontbr. B.
f
Ierseke B.
g
Piet' B.
h
Henr. AB.
i
Priest' AB.
j
woeren A.
k
hier pachtenaer, doorgestreept A.
l
Midd. AB.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Arnoud zoon van Pieter Arnoudsz.