Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A ZE_K_X068r_241_1 B ZE_G_X054r_241_1

A: AGH 304 (klein register Zeeland), f. 68r, nr. 239 (primaire registratie).

In de marge, door andere hand: R(egistrata). – Eronder, door een derde hand: Zeelanda.

B: AGH 303 (groot register Zeeland), f. 54r, nr. 241 (wrs. 1336 mrt. 14-ca. 1340 mrt., naar A).
Opschrift:

Reymerswaleb.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 121.

Wi Willaemc graved van Henegouwene etc. maken cond allen luden dat wi onzer ghemene stede van Reymerswalef omme die goide jonste die wier toe hebben, ende ghaerne zaghen dat si verbeterde van coemans ende van anders goiden luden, hebben te gratieng ghedaen ende gheoerloevet dat alle die ghene dieh woenachtich sien jof comen sullen metter woene binnen onzer stede van Reymerswalei voerseit met haer selves eygheliken goede vri varen zullen voer bi allen onzen tolnen van onzen lande, sonder eneghe tollen daer of te gheven; sonder achghelist. Ende dit zal gheduren tonzen wedersegghen.

In orkonde dezen brief bezegheltj etc. Ghegheven in Middelburchk sabbato post Luce anno XXIIIo.

a
Zeel. A.
b
Reym'swale B.
c
Will. AB.
d
..grave B.
e
Heneg. A; van Henegouwen ontbr. B.
f
Reym'swale B.
g
gratie B.
h
ontbr. A.
i
Reym'swale B.
j
dezen brief bezeghelt ontbr. B.
k
Midd. A; Middelb. B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: inwoners van Reimerswaal