Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A ZE_K_X068v_245_1 B ZE_G_X054v_245_1

A: AGH 304 (klein register Zeeland), f. 68v, nr. 243 (primaire registratie).

In de marge, door andere hand: R(egistrata). – Lager, door een derde hand: Zeelanda.

B: AGH 303 (groot register Zeeland), f. 54v, nr. 245 (wrs. 1336 mrt. 14-ca. 1340 mrt., naar A).
Opschrift:

Jan Dircx z.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 122.

Wi Willaemb gravec van Henegouwend etc. maken cond etc. dat wi vercoft hebben ende verghift Janne Diericse sone van den Waerdef onse hondert ende vijf ende sestich ghemete ambochts te goeder mate, luttel min jofte meer, die wi nu hebben in Coudewerveg, elc ghemet om drie ende twintich penninghe grote, dat comet in sommeh sestien pond vijftien scellinghe vijf penninghe groter Tornoysei, waer of hi ons betaelt hevet bi onsen open brief sprekende op Jan den Keyser doe hi onse rentemeester van Zeellandj was, diere of rekenen soude om dat hise ontfenc, tien pond groter Tornoyse; ende van den anderen ses pond vijftien scellinghe vijf penninghe groter Tornoyse soe hevet hi ons nu al voldaen ende betaelt bi heren Jans hand van Leyden ons capellaens, diere ons of rekenen zal, alsoe dat hi ons van desen voirseyden ambochte al voldaen hevet. Ende binnen desen voirseyden coepe soe zal Jan voirs. hebben onse halve molen metter halver hofstede diere toe behoert, die toten vorseyden ambochte behoerde, sonder enich meer ghelt daer of te gheven. Ende dit voirseyde ambocht zal Jan voirscreven van ons houden in rechten leene.

In orkonde etc. Ghegheven in Middelburchk des dinxendaghes voir sinte Symon ende Juden dach int jaer ons Heren Mo CCCo drie ende twintich.

a
Zeel. A.
b
Will. AB.
c
..grave B.
d
Heneg. A; van Henegouwen ontbr. B.
e
Dierix B.
f
Wairde B.
g
Coudew've A.
h
lezing onzeker: smē of sinē A; somme B.
i
T'noyse A; Torn. B; dezelfde abbreviaturen zijn in het vervolg niet meer aangegeven.
j
Zeell. AB.
k
Middelb. B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Jan Dirksz. van den Waarde