Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A ZE_K_X069r_251_1 ZE_K_X069v_251_2 B ZE_G_X055v_251_1

A: AGH 304 (klein register Zeeland), f. 69r-69v, nr. 248 (primaire registratie).
Opschrift:

Den abt van Middelburcha.

In de marge, door andere hand: R(egistrata). – Eronder, door een derde hand: Zeelandb.

B: AGH 303 (groot register Zeeland), f. 55v, nr. 251 (wrs. 1336 mrt. 14-ca. 1340 mrt., naar A).
Opschrift:

Den abt van Middelborchc.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 125.

De bovenstaande datering is gebaseerd op de veronderstelling dat de paasstijl is toegepast. Zie de Inleiding.

Wi Willaemd gravee van Henegouwenf ende van Hollandg maken cond allen luden dat wi onzen lieven ende ghetrouwen den abt van Middelburchh zulke gracie ghedaen hebben dat wi hem oerlof ghegheven hebben ende gheven te coepen jeghens Wouter verWiven zoens kinder tote dertich ghemete ambochts, daer des abbets hof voers. die men hiet Noerdtiende in staet ende zijn land omtrend; ende so wanneer dat hi dese dertich ghemete ambochts zal hebben ghecoft, die zullen wi hem verlien van ons te houdene ghelike dat hi alle zine ander leene van ons houd, ende zullen hem den coep i vorseit vaste ende ghestade houden ende ghewaren.

In orkonde etc. Ghegheven tote Dordrechtj des woensdaghes na Dertienk dach int jaer vanl XXIIIo.

a
Middelb. A.
b
Zeel. A.
c
Middelb. B.
d
Will. B.
e
..grave B.
f
Heneg. A.
g
Holl. A; etc. i.p.v. van Henegouwen ende van Holland B.
h
Midd. A; Middelb. B.
i
hier h, doorgestreept A.
j
Dordr. AB.
k
Dortienden B.
l
ontbr. B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: abt van Middelburg