Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A ZE_K_X069v_253_1 B ZE_G_X055v_253_1

A: AGH 304 (klein register Zeeland), f. 69v, nr. 250 (na 1324 januari 13, mogelijk vóór 1324 maart 27).

In de marge, door andere hand: R(egistrata). – Eronder, door een derde hand: Zeelanda.

B: AGH 303 (groot register Zeeland), f. 55v, nr. 253 (wrs. 1336 mrt. 14-ca. 1340 mrt., naar A).
Opschrift:

Willem Jans ende Jan Wissen z.

In de marge, door andere hand: Exspiravit.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 112.

De onderhavige oorkonde en het volgende nr. ZE 254, beide oudere, uit januari en maart 1323 daterende teksten, zijn in het primaire register A ingeschreven op een deels leeg gebleven blad aan het einde van een katern. De optekening van dit nr. 253 zal zijn geschied na de laatste primaire registratie op het betreffende blad (nr. ZE 252, d.d. 13 januari 1324), en mogelijk vóór de eerste primaire registratie in het volgende katern (nr. ZE 255, d.d. 27 maart 1324); de registratie van nr. 254 gebeurde op een later tijdstip (zie aldaar).

Vgl. nr. ZE 333.

De bovenstaande datering is gebaseerd op de veronderstelling dat de paasstijl is toegepast. Zie de Inleiding.

Wi Willaemb Jans sone ute Duveland ende Jan Wissen sone van Bordendamme maken cond etc. Want Jan Vaetscilt ende Witte Pieters sone van der Burch, dien onse here die gravec die kerke ter Niewerkerked ghegheven hevet, onderlanghe twien, soe hebbe ic Willaeme voirs. Jan Vaetscilt vervaen ende ic Jan Wissen sone voirs. Witte Pieters sonef vervaen, ende siens ghebleven ghehelike ende al an onsen lieven here den graveg jof an den ghenen die hire toe set ende hiet beveelt; ende wat hire toe seyt ende hoe hijt seyt jof die ghene die hijt beveelt, dat zullen wi Jan Vaetscilt ende Witte voirs. vaste ende ghestaden houden. Ende en helts Jan Vaetscilt tsegghen niet ghestade, soe soude ic Willaemh Jans f.i voirs. gheven minen here den grave twie hondert pond Tornoysej; ende en helde Wittek Pieters sone voirs. tsegghen niet, soe soude ic Jan Wissen f. voirs. gheven minen here den gravel voirs. twie hondert pond Tornoysem. Ende hier bi zullen Jan Vaetscilt ende Witte Pieters f. voirs. alt plait tUtrecht achterwaerd setten.

In oirkonde etc. Ghegheven in Middelburchn op den Palmen sonnendach int jaer ons Heren Mo CCCo endeo twie ende twintich.

 

Istam litteram dedi Ingibertop.

a
Zeel. A.
b
Will. AB.
c
..grave B.
d
w gecorrigeerd A.
e
Will. B.
f
ontbr. A.
g
..grave B.
h
Will. AB.
i
sone B; deze variant hierna niet meer aangegeven.
j
Tor. A; Torn. B.
k
W gecorrigeerd A.
l
..grave B.
m
Tor. A; Torn. B.
n
Midd. A; Middelb. B.
o
ontbr. B.
p
Ingib'to A; Ingheberto B.
Oorkonder: Willem Jansz. uit Duiveland en Jan Wissenz. van Borrendamme
Destinataris: graaf Willem III