Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A ZE_K_X069v_254_1 B ZE_G_X055v_254_1

A: AGH 304 (klein register Zeeland), f. 69v, nr. 251 (wrs. 1336 mrt. 14-ca. 1340 mrt., naar een onbekend voorbeeld of naar B).
Opschrift:

Den abt van Middelburcha.

In de marge, door de schrijfhand: R(egistrata), en eronder, door dezelfde hand: Zeellandb.

B: AGH 303 (groot register Zeeland), f. 55v, nr. 254 (wrs. 1336 mrt. 14-ca. 1340 mrt., naar een onbekend voorbeeld of naar A).
Opschrift:

Die abt van Middelborchc.

Onder de tekst, door andere hand: Concordatus.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 332.

Deze oorkonde is in het register A op een later tijdstip ingeschreven; zie de kopnoot bij het voorafgaande nr. ZE 253. De onderhavige tekst is in de registers A en B door dezelfde hand 3D opgetekend, hoewel niet in één zitting; de registratie in A is met fijnere pen dan die in B. Het is niet uit te maken welke van beide optekeningen de oudste is.

Wi Willaemd ..grave etc. maken cond allen luden. Want onse lievee ende ghetrouwe vriend die abt van Middelburchf, omme noedzaken ende groten last die wi nu hebben, gheliken onsen anderen heerscippe van Zeellandg ghegheven hevet van onser bede vier grote van den mete van sinen vryen ende van sinen ambocht ende van sulken vryen als hi hevet van onsen vorders ende van ons met hantvesten, zoe willen wi dat cond si dat niet en es van ghenen rechte mar van goeder jonste ende vrienscippe die hi tote ons waerts hevet, ende behouden al sijns rechts ende alle sine handvesten die hi hevet van onsen vorders ende van ons; sonder archlist.

In orconde etc. Datum in vigilia Omnium sanctorum anno Domini Mo CCCo vicesimo tercio.

a
Middelb. A.
b
Zeell. A.
c
Middelb. B.
d
Will. AB.
e
boven de laatste letter een afkortingsstreep weggekrabd B.
f
Middelb. AB.
g
Zeell. AB.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: abt van Middelburg