Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A ZE_K_X071r_255_1 B ZE_G_X057r_255_1

A: AGH 304 (klein register Zeeland), f. 71r, nr. 252 (primaire registratie).

In de bovenmarge het opschrift Zeelland.

B: AGH 303 (groot register Zeeland), f. 57r, nr. 255 (wrs. 1325 aug. 1-1331 juli 23, naar A).
Opschrift:

Huge Coene Hugen z.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 126.

De bovenstaande datering is gebaseerd op de veronderstelling dat de paasstijl is toegepast. Zie de Inleiding.

Wi ..Willaema grave van Heynegouwenb, van Hollandc, van Zeellandd ende here van Vriesland maken cond allen luden dat wi die hondert roeden lands die Vrederic van Valencijn, onse rentemeyster van Zeellande, vercoft hevet Hughe Coene Hughen sone omme twaelf scellinghe groter Tornoysef, die hi onse rentemeyster voirs. betailt heeft, wilc land leghet in Oude Vlissinghe benoerden der kerken bi oisten den werve, desg wi hem waren ende den coep vaste ende ghestade houden.

In oirkonde desen brieve bezeghelt met onsen zeghele. Ghegheven in Middelburch des dinxendaghes na onser Vrouwen dach in maerte int jaer ons Heren Mo CCCo drie ende twintich.

[Dienstaantekening:]

Per Fredericumh receptoremi.

a
Willaem B.
b
Heyneg. A; Heynn. B.
c
Holl. AB.
d
Zeell. A; Zeeland B.
e
Zeell. A; Zeeland B.
f
T'noyse A; Torn. B.
g
dies, de laatste letter bovengeschreven B.
h
Fred'icum B.
i
receptorem ontbr. B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Hugo Koen Hugenz.