Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A ZE_K_X071r_256_1 B ZE_G_X057r_256_1

A: AGH 304 (klein register Zeeland), f. 71r, nr. 253 (primaire registratie).
B: AGH 303 (groot register Zeeland), f. 57r, nr. 256 (wrs. 1325 aug. 1-1331 juli 23, naar A).
Opschrift:

Pieter Bruys z. van Sera Airnouts kerke.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 126 (tenzij aldaar nr. ZE 257 is bedoeld).

De bovenstaande datering is gebaseerd op de veronderstelling dat de paasstijl is toegepast. Zie de Inleiding.

Vgl. nr. ZE 258.

Wi ..Willaemb grave van Heynegouwenc etc. maken cond etc. Want Pieter Bruys sone van Ser Arntsd kerke voir ons quam ende verliede dat hi vercoft hadde alse verre alst ons lief ware Hughe Wreden zinen neve die twiedele van zire tienden die hi van ons te pachte helt, alse van sestalf ghemete ende een vierendeel tienden legghende in Ser Arnts kerkee ende van ander half ghemete ende een vierendeel tienden op tSandf voir Arnemuden ende die twie dele van enen ghemete tienden legghende in Avensandg, daer hi ons sine brieve of op ghelevert hevet; voird want Pieter Colijns sone voir ons quam ende verliede dat hi vercoft hadde alse verre alst onse wille ware Hughe Wreden zinen broeder zinen tiende die hi van ons in pachte helt, alse vierdalf ghemete ende hondert roede tienden in Ser Arnts kerke, daer hi ons zine brieve of up leverde; soe hebben wi Hughen voirs. die gratie ghedaen ende desen tiende verliet, behouden elken anderen sijns rechts, te behouden ende te besitten in alre manieren alse die brief houd die bi wilcore van ons ende van onsen mannen van Zeellandh daer of ghemaect ende bezeghelt es. Ende hier of zal hi ons jaerlix te pachte gheven van den voirscreven tienden die hi cofte jeghens Pieter Bruys sone legghende in Ser Arnts kerke ende op tSandi voir Arnemuden twaelf penninghe Hollandsj, ende van den tiende in Aven zandk alse langhe alst bediket es vier penninghe Hollands; voird zal hi ons jaerlix te pachte gheven van der tiende voirscreven die Pieter Colijns soens was neghen penninghe Hollands; dit coemt all in summe dat hi jaerlix te pachte ghevenm zaln vijf ende twintich penninghe Hollands.

In oirkonde etc. Ghegheven in Middelburcho des donresdaghes na Half vasten int jaer ons Heren Mo CCCo XXIIIo.

[Dienstaantekening:]

Per dominum personaliter et Fredericump receptoremq.

a
boven de regel toegevoegd B.
b
..Will. A; Willaem B.
c
Heyneg. A; Heynn. B.
d
Arnouts B; deze variant hierna niet meer aangegeven.
e
k'ke B.
f
opt Sant B.
g
Aven zand B.
h
Zeell. A; Zeel. B.
i
opt Sant B.
j
Holl. AB; deze afkorting is hierna niet meer aangegeven.
k
Aven sant B.
l
ontbr. B.
m
door andere hand boven de regel toegevoegd A.
n
volgorde sal gheven B.
o
Middelb. A.
p
Freder. A; Fred'icum B.
q
receptorem ontbr. B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Hugo Wrede