Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A ZE_K_X071r_257_1 B ZE_G_X057r_257_1

A: AGH 304 (klein register Zeeland), f. 71r, nr. 254 (primaire registratie).
B: AGH 303 (groot register Zeeland), f. 57r, nr. 257 (wrs. 1325 aug. 1-1331 juli 23, naar A).
Opschrift:

Idem.a

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 126 (tenzij aldaar nr. ZE 256 is bedoeld).

De bovenstaande datering is gebaseerd op de veronderstelling dat de paasstijl is toegepast. Zie de Inleiding.

Wi ..Willaemb grave van Heynnegouwenc etc. maken cond etc. Want Pieter Bruys sone van Ser Arntsd kerke voir ons quam ende verliede dat hi vercoft hadde alse verre alst onse wille ware Janne Bruys sone, zinen broeder, dat derdendele van zire tienden die hi van ons helt, alse van sestalf ghemete ende een vierendeel tienden legghende in Ser Arnts kerkee ende van anderhalf ghemete ende een vierendeel tiendenf legghende op tSandg voir Arnemuden ende van enen ghemete tienden legghende in Aven zandh, daer hi ons zine brieve of op gheleverd hevet; soe hebben wi Janne voirs. te gracien ghedaen ende desen tiende verliet, behouden elken anderen sijns rechts, te houdeni ende te besittene in alre manieren alse die brief houd die bi wilcore van ons ende van onsen mannen van Zeellandj daer of ghemaect ende beseghelt es. Ende hier of zal hi ons jaerlix te pachte gheven van den tienden in Ser Arntsk kerke ende op tSand van Arnemuden voirscreven ses penninghe Hollandsl ende van den tienden in Aven zandm voirscreven alse langhe alst bedijct es twie penninghe Hollands; dit coemtn in summe dat hi ons jaerlix te pachte gheven zal achte penninghe Hollands.

In oirkonde etc. Ghegheven in Middelburcho des donresdaghes na Half vasten int jaer ons Heren Mo CCCo XXIIIo.

[Dienstaantekening:]

Per dominum personaliter et Fredericump receptoremq.

a
nl. Pieter Bruusz. van 's-Heer-Arendskerke, genoemd in het opschrift boven het voorafgaande nr. ZE 256.
b
..Will. A; Willaem B.
c
Heynn. AB.
d
Arnouds B.
e
Ser Arnouds k'ke B.
f
ontbr. B.
g
upt Sant B.
h
Aven sant B.
i
behouden B.
j
Zeell. A; Zeeland B.
k
Arnouts B.
l
Holl. AB; deze afkorting hierna niet meer aangegeven.
m
Aven sand B.
n
coent A.
o
Middelb. A.
p
Freder. A; Fred'icum B.
q
receptorem ontbr. B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Jan Bruusz. broer van Pieter Bruusz. van 's-Heer-Arendskerke