Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A ZE_K_X071r_258_1 ZE_K_X071v_258_2 B ZE_G_X057r_258_1

A: AGH 304 (klein register Zeeland), f. 71r-71v, nr. 255 (primaire registratie).
B: AGH 303 (groot register Zeeland), f. 57r, nr. 258 (wrs. 1325 aug. 1-1331 juli 23, naar A).
Opschrift:

Pieter Colijns z. van Sinte Arnouts kerke.

De bovenstaande datering is gebaseerd op de veronderstelling dat de paasstijl is toegepast. Zie de Inleiding.

Vgl. nr. ZE 256.

Wi ..Willaema grave van Heynegouwenb etc. maken cond etc. Want Pieter Colijns sone van Ser Arntsc kerke alrehande tiende van ons in pachte helt: sHer Arntsd kerke, op tSand voir Arnemuden ende in Aven zande, daer hi heren Pieters brieve van Leyden, f ons rentemeysters wasg, of hadde, ende hi dien tiende in sHer Arntsh kerke voirs.i bi onsen wille vercoft hevet Hughe Wreden, zinen broeder, ende ons zine brieve voirs. op gheleverd hevetj, soe bekennen wi hem van ons in pachte te houden, behouden elken anderen zijns rechts, een ghemet ende vijftich roede tienden op tSandk voir Arnemuden, ende daer zal hi ons of jaerlix te pachte gheven drie penninghe Hollandsl, ende twie hondert roede tienden in Aven zandm daer zal hi ons of jaerlix te pachte gheven alse langhe alst bedijct blivet ende tcoerne draghet vier penninghe Hollands; dit coemt in summe dat hi ons jaerlix te pachte ghevenn zalo seven penninghe Hollands. Ende desen tiende zal hi houden ende besitten in alre manieren als die brief houd die bi wilcore van ons ende van onsen mannen van Zeellandp daer of ghemaect ende bezeghelt es.

In oirkonde etc. Ghegheven in Middelburchq des vridaghes na Half vasten int jaer ons Heren Mo CCCo XXIIIo.

[Dienstaantekening:]

Per dominum personaliter et Fredericumr receptorems.

a
..Will. A; Will. B.
b
heyneg. A; Heynn. B.
c
Arnouds B.
d
Arnouds B.
e
Aven sand B.
f
hier ontbreekt wel het woord die.
g
ontbr. B.
h
Arnouts B.
i
ontbr. B.
j
door andere hand in de marge toegevoegd A.
k
opt Sant B.
l
Holl. AB; deze afkorting wordt hierna niet meer aangegeven.
m
Aven sant B.
n
door andere hand boven de regel toegevoegd A.
o
volgorde sal gheven B.
p
Zeell. A; Zeel. B.
q
Middelb. A; Midd. B.
r
Freder. A; Fred'icum B.
s
receptorem ontbr. B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Hugo Wrede, broer van Pieter Colijnsz. van 's-Heer-Arendskerke