Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A ZE_K_X071v_259_1 B ZE_G_X057v_259_1

A: AGH 304 (klein register Zeeland), f. 71v, nr. 256 (primaire registratie).
B: AGH 303 (groot register Zeeland), f. 57v, nr. 259 (wrs. 1325 aug. 1-1331 juli 23, naar A).
Opschrift:

In de marge, door andere hand: Exspiravit.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 127.

De bovenstaande datering is gebaseerd op de veronderstelling dat de paasstijl is toegepast. Zie de Inleiding.

Wi ..Willaema grave van Heynegouwenb etc. maken cond etc. dat Doedijn Poppen sone van der Westkerkec in Wolfaerdsd dike ende zine helpers jeghens ons verdinghet hebben van horere verboirnesse alse van den doet slaghe die zi deden ane Willaem Everdeys sone van der Mude in Wolfaerdsf dike omme twie hondert pond Tornoyseg, te betalen die ene helfte tote sinte Jans misse te midde zomerh ende die ander helfte tote sinte Martijnsi misse in den winterj naist comende, alse verre als zi betoeghen moghen met ons rentemeysters brieve van Zeellandk dat zi hem dese twie hondert pond Tornoysel voirscreven betaelt hebben.

In oirkonde etc. Ghegheven in Middelburchm des satersdaghes na Half vasten int jaer ons Heren Mo CCCo drie ende twintich.

[Dienstaantekening:]

Per dominum Zudensemn, abbatem de Middelburcho, Mathijsp Renghersq f., Gillijsr Boudijnss f. et alios.

a
Willaem B.
b
Heyneg. A; Heynn. B.
c
West kerken B.
d
Wlfards B.
e
hore B.
f
Wlfairts B.
g
T'noyse A; Tor. B.
h
24 juni.
i
M'tijns AB.
j
11 november.
k
Zeell. A; Zeeland B.
l
T'noyse A; Tor. B.
m
Middelb. AB.
n
Zuden. AB.
o
Midd. AB.
p
Math. B.
q
Rengh's A; Reng's B.
r
Gill. A.
s
Boud. AB.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Doedijn Poppenz. van Westkerke in Wolphaartsdijk en zijn helpers