Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A ZE_K_X071v_261_1 B ZE_G_X057v_261_1

A: AGH 304 (klein register Zeeland), f. 71v, nr. 258 (primaire registratie).
B: AGH 303 (groot register Zeeland), f. 57v, nr. 261 (wrs. 1325 aug. 1-1331 juli 23, naar A).
Opschrift:

Boudijn van a Catsant.

De bovenstaande datering is gebaseerd op de veronderstelling dat de paasstijl is toegepast. Zie de Inleiding. – In de dagtekening zal, gezien de omringende oorkonden in het register, niet de feestdag van Maria conceptie van 8 december zijn bedoeld, welke zou resulteren in een datering van de oorkonde op 14 december 1323, maar die van Maria boodschap (Annunciatio, 25 maart). In december 1323 was graaf Willem III trouwens niet in Middelburg.

Vgl. nr. ZE 232.

Wi Willaemb grave c etc. ombieden u Elewoud van den Score, dijcgrave in Sented Martijnse dijc, ende willen dat gi Boudwijnf van Caedsantg, houder van desen brieve, vryelike sonder cost ghebruken laet die vier ghemete lants die wi hem ghegheven hebben ende Hugheh Calewarts waren; ende alsulken cost als gi om des lants wille vors. ghedaen hebbet, daer of zal u Vrederici onse rentemeester van Zelandj ghenoech doen, want wijt hem k bevolen hebben.

In orconde etc. Ghegheven in Middelburchl des vrydaghes na onser Vrouwen dach conceptie int jaer ons Heren M CCC dreem ende twintich.

[Dienstaantekening:]

Per dominum personaliter.

a
hier Cas, doorgestreept B.
b
Will. A.
c
hier van Heynn. B.
d
Sinte B.
e
M'tijns AB.
f
Boudw. AB.
g
Catsant B.
h
Hughen B.
i
Vred'ic AB.
j
Zel. A; Zeel. B.
k
hier belovet hebben, doorgestreept A.
l
Midd. AB.
m
drie B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Boudewijn van Cadzand