Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A ZE_K_X072r_263_1 B ZE_G_X057v_263_1 ZE_G_X058r_263_2

A: AGH 304 (klein register Zeeland), f. 72r, nr. 260 (primaire registratie).
B: AGH 303 (groot register Zeeland), f. 57v-58r, nr. 263 (wrs. 1325 aug. 1-1331 juli 23, naar A).
Opschrift:

Willem Symons z. ende Lem Lauwairts z.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 127. – Unger, Bronnen geschiedenis Middelburg III, p. 13, nr. 25.

De bovenstaande datering is gebaseerd op de veronderstelling dat de paasstijl is toegepast. Zie de Inleiding.

Wi ..Willaema grave van Heynegouwenb etc. maken cond etc. Want ons Willaemc Symons sone ende Lem Lauwaerdsd sone, onse poirters in Middelburche, ghecroent hebben datse dief van Rueremonde besetten deden te Wissem ende daer in vanghenesse houden dede langhe tijd, daer zi groten scade bi namen, wilken scade zi ghegroet hebben met horen eede voir scepene in Middelburchg drie pond grote, ende want zi daer ghien besceyd of en hebben, zoe gheven wi hem oirlof soe wilke tijd dat buten vrede es tusken ons ende onsen luden van onsen lande ende dien van Rueremonde te panden op die van Rueremonde ende hore scade te verhalen tote drie pond groten toe ende horen cost dien zire omme doen zullen, alse groet alse onsen bailiu ende scepene in Middelburchh redelic denken zal; ende soe wat goed zi panden dat zullen zi alsoe hele brenghen onder onsen bailiu ende scepene van Middelburchi voirs., ende die zullen tgoed ten scoensten penninghen j ende hem daer of horen coste ende scade ghelden alse voirscreven es. Dit zal gheduren tonsen weder segghen.

Ghegheven in Middelburchk des manendaghes voir Palmen sonnendach int jaer ons Heren Mo CCCo drie ende twintich.

[Dienstaantekening:]

Per Gillijsl Boudinsm f. et Jann Heynrixo f. et alios.

a
..Will. A; digniteitspunten ontbr. B.
b
Heyneg. A; van Heynegouwen ontbr. B.
c
Will. B.
d
Lauwats B.
e
Middelb. A; Midd. B.
f
in datse die het laatste woord verbeterd uit dese, en se tussengeschreven B.
g
Midd. B.
h
Midd. B.
i
Middelb. A; Midd. B.
j
hier ontbreekt wel een woord als vercopen.
k
Middelb. A; Midd. B.
l
Gill. AB.
m
Boud. B.
n
Ja. B.
o
Heynr. AB.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Willem Simonsz. en Lem Lauwardsz., poorters van Middelburg