Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A ZE_K_X072r_264_1 B ZE_G_X058r_264_1

A: AGH 304 (klein register Zeeland), f. 72r, nr. 261 (primaire registratie).
B: AGH 303 (groot register Zeeland), f. 58r, nr. 264 (wrs. 1325 aug. 1-1331 juli 23, naar A).
Opschrift:

Huge den Moer.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 127.

De bovenstaande datering is gebaseerd op de veronderstelling dat de paasstijl is toegepast. Zie de Inleiding.

Wi ..Willaema grave van Heynnegouwenb etc. maken cond etc. dat wi ghegheven hebben ende gheven Hughen den Moerc, coster te Brouwers haven, dat scrijf ambochte tote Brouwers haven te zinen live, ten zie dat hijs verboirde daer wijt hem omme wederseyden.

In oirkonde etc. Ghegheven in Middelburchd des woensdaghes voir Palmen sonnendach int jaer ons Heren Mo CCCo drie ende twintich.

[Dienstaantekening:]

Per dominum Zudenseme, abbatem de Middelburchf et alios.

a
..Will. A; Will. B.
b
Heynn. A; van Heynnegouwen ontbr. B.
c
in den Moer gecorrigeerd A.
d
Middelb. AB.
e
Zuden. AB.
f
Midd. AB.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Hugo de Moer, koster te Brouwershaven