Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A ZE_K_X072r_266_1 ZE_K_X072v_266_2 B ZE_G_X058r_266_1

A: AGH 304 (klein register Zeeland), f. 72r-72v, nr. 263 (primaire registratie).
B: AGH 303 (groot register Zeeland), f. 58r, nr. 265 (wrs. 1325 aug. 1-1331 juli 23, naar A).
Opschrift:

Joncfrou Ysande Airnouts wijff van Scengea.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 127.

De bovenstaande datering is gebaseerd op de veronderstelling dat de paasstijl is toegepast. Zie de Inleiding.

Wi ..Willaemb grave van Heynegouwenc etc. maken cond etc. dat Arnoud van Scenghend, onse trouwe knape, bi onsen goddenken ghemaect hevet jonfrouwe Ysauden zinen wive tote horer lijftochte elf ghemete tienden die hi van ons in pachte houd, legghende in Ser Arntse kerke, wilken tiende wi hoir verlien tote horer lijftochte, behouden elken anderen zijns rechts, omme alsulcf versoec ende alsulken pachte alser op staet; ende ghelovense daer in te houden alse wi sculdich sien van lijftochte te doene na zede ende constumeg van onsen lande.

In oirkonde etc. Ghegheven in Middelburchh des dinxendaghes voir Palmen sonnendach int jaer ons Heren Mo CCCo drie ende twintich.

[Dienstaantekening:]

Per dominum personaliter.

a
Sceng. B.
b
..Will. A.
c
Heyneg. A; van Heynegouwen ontbr. B.
d
Scenghe B.
e
Arnouds B.
f
tussen l en s de letters sul, doorgestreept A.
g
eerder dan coustume A; custume B.
h
Middelb. A; Midd. B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Arnoud van Schengen, knaap, en zijn echtgenote jonkvrouw Isabella