Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A ZE_K_X072v_267_1 B ZE_G_X058r_267_1

A: AGH 304 (klein register Zeeland), f. 72v, nr. 264 (primaire registratie).
B: AGH 303 (groot register Zeeland), f. 58r, nr. 266 (wrs. 1325 aug. 1-1331 juli 23, naar A).
Opschrift:

Vrederic van Valenchijn etc.

De bovenstaande datering is gebaseerd op de veronderstelling dat de paasstijl is toegepast. Zie de Inleiding.

Wi Willaema grave van Heynnegouwenb etc. maken cond etc. dat wi bi Vrederic van Valenchijnc, onsen rentemeyster van Zeellandd, Willaeme ende Clays Willaemf Philips sones kindere hebben laten verdinghen Hannen haren broeder endeg derdalf ghemet zijns lands legghende in Vlake, als van zaken die wi hem antieden. Ende zi hebben verdinghet omme dertich scellinghe groter Tornoyseh, die si onsen rentemeyster van Zeellandi toet onser behoef verzekerd hebben; ende hier binnen zullen Willaemj ende Clays voirs. dit voirseyde land in k handen hebben ende dies ghebruken toter tijd toe des hem Hanne hair broeder voirs. ghenoech ghedaen hevet van desen verdinghe.

In oirkonde etc. Ghegheven in Middelburchl des dinxendaghes na Palmen sonnendach int jaer ons Heren Mo CCCo drie ende twintich.

[Dienstaantekening:]

Per Fredericumm receptorem.

a
Will. AB.
b
Heynn. A; van Heynnegouwen ontbr. B.
c
Valench. A; Valenc. B.
d
Zeell. A; Zeel. B.
e
hier en hierna (delen van) letters verdwenen in een vouw in het perkament A.
f
Will. B.
g
aldus AB; een mislezing voor over in A?
h
T'noys. A; Tor. B.
i
Zeell. A; Zeel. B.
j
Will. AB.
k
hier hebbe, doorgestreept A.
l
Middelb. A; Midd. B.
m
Fred. A; Fred'icum, met een overtollig afkortingsteken boven de r B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Willem en Nicolaas, kinderen van Willem Filipsz.