Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A ZE_K_X072v_268_1 B ZE_G_X058r_268_1

A: AGH 304 (klein register Zeeland), f. 72v, nr. 265 (primaire registratie).
B: AGH 303 (groot register Zeeland), f. 58r, nr. 267 (wrs. 1325 aug. 1-1331 juli 23, naar A).
Opschrift:

Gerijt Scouten z. ende Wisse Gerijts z.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 306, ad 1323 maart 24.

De bovenstaande datering is gebaseerd op de veronderstelling dat de paasstijl is toegepast. Zie de Inleiding.

Wi ..Willaema grave van Heynnegouwenb etc. maken cond etc. dat Gheredc Scouteten sone ende Wisse Gheredsd sone van Wemeldinghen voir ons quamen in Middelburche in onse vierscare ende ontseyde Hughe Pijl die ene helfte van zire boerten, ende dat soude roeren van zire moeder weghen. Hughe Pijl seyde daer jeghens ende begheerde sine coemste te brenghen als hi sculdich waer. Dat quam onder vondnes, ende tvondnes wijsde dat hi met drien edelen mannen die zine vormeknie waren in elken vierendeel daer zi zine maghe alsoe na in waren hem brenghen mochten een vierendeel coemsten. Daer quamen Willaemf Hoetg van den Score, Olivier Papen sone ute Loedijc ende Gillijs van Cleve ute Duvenee, ende wilden hem brenghen een vierendeelh coemsten van veren Immezoeteni weghen, Hughe Pijls moeder moederj. Zi werden k wederseyd dat zi hem zoe na maech niet en waren; ende ward in die waerhede ghedinghet die waerhede en kenneder niet of. Daer na quamt onder vondnes, ende vondnes wijsde dat dese drie voirscreven Willaeml, Olivier ende Gillijs met horen eede sterken souden dat zi him alsoe na maghe waren van rechter boerd van veren Immezoetenm weghen voirscreven, dat zi hem met rechte een vierendeel coemsten brenghen mochten. Ende desen eed deden zi voir ons, ende Willaemn Jans sone ute Duvelando stavedep hem dien eed bi rechte ende bi vondnesse.

In oirkonde etc. Ghegheven in Middelburchq op den Witten donresdach int jaer ons Heren Mo CCCo drie ende twintich.

[Dienstaantekening:]

Per dominum personaliter, Mathijsr Rengherss f., Gillijst Boudijnsu f., Willaemv Jans f. et alios.

a
..Will. A; Will. B.
b
Heynn. AB.
c
Gher. AB.
d
Gher'ds B.
e
Middelb. A; Midd. B.
f
Will. AB.
g
Hoec B.
h
hier en hierna (delen van) letters verdwenen in een vouw in het perkament A.
i
Imme zoeten B.
j
ontbr. B; hier weghen, doorgestreept B.
k
hier hem B.
l
Will. AB.
m
Ymme | zoeten B.
n
Will. A.
o
Duvel. A.
p
staede B.
q
Middelb. AB.
r
Math. B.
s
Rengh's B.
t
Gill. AB.
u
Boud. AB.
v
Will. AB.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Hugo Pijl