Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A ZE_K_X073r_272_1 B ZE_G_X058v_272_1

A: AGH 304 (klein register Zeeland), f. 73r, nr. 269 (primaire registratie).
B: AGH 303 (groot register Zeeland), f. 58v, nr. 271 (wrs. 1325 aug. 1-1331 juli 23, naar A).
Opschrift:

Willekijn Jans z.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 128.

Het lijkt zo goed als zeker dat het hier gaat om een huis in Middelburg, aan de zuidzijde van de Lange Delft (vriendelijke mededeling prof. dr. P.A. Henderikx).

Wi ..Willaema grave van Heynegouwenb etc. maken cond etc. dat wi onse stienhuys dat Pieter Benthens was ende die hofstede daer dat huys op staet, alse groet als zi daer toe behoirt, legghende binnen desen marken: die strate van der Delf loept benoirthalfc, Pieterd Pieters sone beoisthalf, mijn here die grave leghet daer bi zuithalfe, die hofstede daer Heynegheer up wonet leghet daer be westhalf, vercoft hebben in vrien eyghen Willekine Jannef sone omme tien pond groter coninx Tornoyseg, daer hi ons of voldaen hevet bi heren Jans hand van Leyden ons capelains, diere ons of rekenen zal; ende dit huys voirs. gheloven wih hem te waren alse wi sculdich sien te doene.

In oirkonde etc. Ghegheven in Middelburchi des dinxendaghes na Paesdach int jaer ons Heren Mo CCCo vier ende twintich.

[Dienstaantekening:]

Per dominum personaliter et perj Gillijsk Boudijnsl f.

a
Will. A; digniteitspunten ontbr. B.
b
Heyneg. A; van Heynegouwen ontbr. B.
c
benoirthal A.
d
Pieters B.
e
bi bezuithalf B.
f
Janē, door andere hand verbeterd uit Jans B.
g
T'noyse A; Tor. B.
h
w gecorrigeerd A.
i
Middelb. AB.
j
ontbr. B.
k
Gill. A.
l
Boud. AB.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Willekijn Jansz.