Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A ZE_K_X073r_273_1 B ZE_G_X058v_273_1

A: AGH 304 (klein register Zeeland), f. 73r, nr. 270 (primaire registratie).
B: AGH 303 (groot register Zeeland), f. 58v, nr. 272 (wrs. 1325 aug. 1-1331 juli 23, naar A).
Opschrift:

Raessen Gillijs z.

In de marge, door andere hand: Exspiravit.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 128.

Wi ..Willaema grave van Heynegouwenb etc. maken cond etc. dat wi gheorloeftc hebben ende oirlof gheven met desen brieve Rasen ser Gillijs sone van Cruninghend te panden alle die ghene die scepenen kennen dat hem scoudiche sien cogghe ghelt ende zijn pawelioen gheld, ende onder hem gheland sien.

In oirkonde etc. Ghegheven in Middelburchf des dinxendaghes na Paesken int jaer ons Heren Mo CCCo vier ende twintich.

[Dienstaantekening:]

Per dominum, Mathiam, Gillijsg Boudijnsh f., Willaemi Jans f. et alios.

a
Will. A; digniteitspunten ontbr. B.
b
Heyneg. A; van Heynegouwen ontbr. B.
c
de eerste o verbeterd uit de aanzet van een bovenschacht A.
d
Cruninghe B.
e
d verbeterd uit de aanzet van een bovenschacht A.
f
Middelb. A.
g
Gill. A.
h
Boud. B.
i
Will. AB.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Raas heer Gillisz. van Kruiningen