Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A ZE_K_X073r_278_1 B ZE_G_X059r_278_1

A: AGH 304 (klein register Zeeland), f. 73r, nr. 275 (1324 apr. 23-mei 14, naar onbekend voorbeeld).
B: AGH 303 (groot register Zeeland), f. 59r, nr. 277 (wrs. 1325 aug. 1-1331 juli 23, naar A).
Opschrift:

Pape Roeloffs z.

In de marge, door andere hand: Exspiravit.

De bovenstaande datering is gebaseerd op de veronderstelling dat de paasstijl is toegepast. Zie de Inleiding.

Vgl nrs. ZE 390 en 425.

Wi ..Willaema grave van Heynnegouwenb etc. maken cond etc. dat wi Pape Gherolfsc sone ghezet hebben ende zetten toet onsen wedersegghen vier jared te wesen tusken Vlissinghe ende Vlaendrene, ende die vere te verwaren also als zede ende ghewointef es.

In oirkonde etc. Ghegheven tote Valenchijn des zaterdaghes na Dertienden dachg int jaer ons Heren M CCC ende elve.

a
Will. A; digniteitspunten ontbr. B.
b
Heynn. A; van Heynnegouwen ontbr. B.
c
Roelofs B.
d
vierjare, lezing i onzeker (verbeterd uit e?) A; veer | jare B.
e
Vlaendr. AB.
f
i onduidelijk, gecorrigeerd A.
g
Dertiendach B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Pape Gerlofsz.