Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A ZE_K_X073v_282_1 B ZE_G_X059v_282_1

A: AGH 304 (klein register Zeeland), f. 73v, nr. 279 (primaire registratie).
B: AGH 303 (groot register Zeeland), f. 59v, nr. 281 (wrs. 1325 aug. 1-1331 juli 23, naar A).
Opschrift:

Willem Vromekijna.

Het begin van de tekst is doorgestreept.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 130.

Wi Willemb etc. maken cont allen ludenc dat wi Willemd Vromekijne van den Nuwen landef in Cruninghe, die onse balling was, onsen evelen moet g ende onse land weder ghegheven hebben om bede des abtsh van Middelburchi ende anders onser goder lude dier ons omme ghebeden hebbe.

In orconde etc.j Ghegheven in Middelburchk des zaterdaghes vor Ascensien dach int jaer van XXIIIIo.

[Dienstaantekening:]

Per dominum, abbatem de Middelburchl, Cruninghem.

a
Vromek. B.
b
Willaem B.
c
etc. i.p.v. allen luden B.
d
Will. A; Willaem B.
e
Vromek. AB.
f
Nuwenlande B.
g
hier ontbreken wel de woorden vergheven hebben.
h
abt B.
i
Midd. AB.
j
In orconde etc. ontbr. B.
k
Midd. AB.
l
Midd. A; Middelb. B.
m
Cruningh. A.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Willem Vromekijn van Nieuwlande