Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A ZE_K_X074r_286_1 B ZE_G_X060r_286_1

A: AGH 304 (klein register Zeeland), f. 74r, nr. 283 (primaire registratie).
B: AGH 303 (groot register Zeeland), f. 60r, nr. 285 (wrs. 1325 aug. 1-1331 juli 23, naar A).
Opschrift:

Den scepenen van Ouderkerk.

Het begin van de tekst is doorgestreept. – In de marge, door andere hand: Factuma est.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 131.

Voor de term 'vrienden' in dit verband zie de aantekening bij nr. ZE 81.

Wi Willemb grave etc. ombieden u denc scepen van der Ouderkercd in Duvelande dat gier over staet met Willem Kint ende met anders den ghenen die beslet sijn van heren Henricf Splintersg doit, datse panden moghen hare vriende alse verre als si scoudich sijn met hem te gheldene nae den rechteh van den lande.

Ghegheven in die Haghe des vridaghes vor sente Lambrechtsi dach inj anno XXIIIIo.

[Dienstaantekening:]

Per Mathijs Rengersk f.

a
lezing van de abbreviatuur is niet geheel zeker B.
b
Willaem B.
c
boven de regel toegevoegd A.
d
Oud'k'c A; Ouderkerkē B.
e
Duvel. A.
f
Heynric B.
g
Splint's AB.
h
de eind-e vrijwel weggesleten A.
i
Lābr. A; Lanbr. B.
j
na de i een letter, mogelijk een d, geradeerd A.
k
Reng's AB.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Willem Kind en anderen