Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A ZE_K_X074v_290_1 B ZE_G_X060v_290_1

A: AGH 304 (klein register Zeeland), f. 74v, nr. 286 (primaire registratie).
B: AGH 303 (groot register Zeeland), f. 60v, nr. 289 (wrs. 1325 aug. 1-1331 juli 23, naar A).
Opschrift:

Geertrut, Marien ende Margrietena.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 134.

Vgl. nrs. ZE 291 en 309.

Wi Willaemb grave etc. maken cont allen luden dat wi Ghertruytc, Marriend ende Margrietene, Jan Gheronx soens dochteren van Overbordenf die hi hadde bi joncfrouwen Machtelden Henricg Hughen soens dochter van Bigghenkerch, vercoft hebben in rechten lene van ons te houden ende haerlijc even groet te delen ali onse ambocht dat wi legghende hebben binnen dijcs van Sente Martijnsj dijc, bede in Ouden lande ende in Nuwenk lande, met vischerien, molen, middeldijc ende met der vere, alse groet alst ons ane verstorven es van Jan Gheronx soens doet vors., om vive ende twintich pond grossenl; ende daer tenden up des abts segghen van Middelburchm.

In orconde etc. Ghegheven tote Zirxen des manendaghes nae sente Lucas dach in anno XXIIIIo.o

[Dienstaantekening:]

Per dominum comitem, episcopum Zudensemp et abbatem de Middelburchq et Jan Wissenr f. receptorems.

a
M'grieten B.
b
Will. A.
c
Ghertruyd B.
d
Marien B.
e
M'grieten A.
f
Over borden B.
g
Heynric B.
h
Bigghenk'c A.
i
na de l een geradeerde e A.
j
M'tijns A.
k
Niewen B.
l
goss' A; grote B.
m
Midd. AB.
n
Zeerixee B.
o
hierna volgt direct, zonder schriftbreuk of spatie, de notitie die verwijst naar nr. ZE 291 AB.
p
Zuden. AB.
q
Midd. AB.
r
Wiss. B.
s
ontbr. B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Geertruid, Maria en Margriet, dochters van Jan Geroncsz. van Overbordene en jonkvrouw Machteld, dochter van Hendrik Hugenz. van Biggekerke