Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A ZE_K_X075r_294_1 B ZE_G_X061r_294_1

A: AGH 304 (klein register Zeeland), f. 75r, nr. 291 (primaire registratie).
B: AGH 303 (groot register Zeeland), f. 61r, nr. 293 (wrs. 1325 aug. 1-1331 juli 23, naar A).
Opschrift:

Ye Jan Airnts z.

Vgl. nr. ZE 293. De dienstaantekening aldaar heeft mogelijk ook betrekking op de oorkonden nrs. ZE 294-296.

Zie voorts nr. WI 258.

Wi Willaema grave etc. maken cont allen ludenb dat wi gheghevenc hebben ende gheven met desen brieve Ye Jan ser Arnoudsd f. f. van Zirxee, in versette van der scade ende van den gode dat Hughe Prijsbier Jan Arnoudsf f. vors. of nam doe hieng ghevanghen hadde, dat eerste scroet ambocht dat ons verscinen zal Tordrechth naest den ghenen die wise hier vormaels ghegheven hebben ende onse brieve daer of hebben; ende willen alsoe vroe alst verscint dat hier sijn hant ane slae ende vrielike ghebruke, sonder enich versoec van ons jof van anders yemant, mar dat hi doe alsulke costumei alser toe gheset es ende dat hijt verware als hi scoudich es te done, sonder erghenlist.

In orconde etc. Ghegheven tote Zirxej desk donresdaghesl vor sente Symon ende Juden dach in anno XXIIIIo.

a
Will. A.
b
etc. i.p.v. allen luden B.
c
ghegh. A.
d
Arnouts B.
e
Zeerixee B.
f
Arn. B.
g
i verbeterd uit e A.
h
Tordr. AB.
i
9stume A; custume B.
j
Zeerixee B.
k
eind-s bovengeschreven A.
l
des donresdaghes ontbr. B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Ye zoon van Jan heer Arnoudsz. van Zierikzee