Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A ZE_K_X075v_297_1 B ZE_G_X061r_297_1

A: AGH 304 (klein register Zeeland), f. 75v, nr. 294 (primaire registratie).
B: AGH 303 (groot register Zeeland), f. 61r, nr. 295 (wrs. 1325 aug. 1-1331 juli 23, naar A).
Opschrift:

Wisse die Loper.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 346-347.

Wi Willaema grave etc. maken cont allen ludenb. Want Wisse die Loeper van Bridorp ons up ghedraghen hevet ten rechten eyghen sijn steenhuys ende sine woninghe daer hi in wonet ende die hofstede daer die woninghe ende dat steenhuys up staen binnen der grachte, legghende intc tambochtd van sLopers capelle, soe hebben wi hem dit steenhuys ende hofstede ende woninghe vorseyt ghegheven in lene van ons te houden, in manieren dat nae siere doet comen zal up Boudwijne sinen sone; ende storve Boudwijnf vor sinen g vader, zo soudet comen up Boudwijnsh outsten sone, ende liete Boudwijn vors. ghenen sone, het soude comen up sijn outste dochter, mar emmer sout comen up den jongheren sone vor der outster dochter. Waer oec i dat Boudwijn storve sonder kinderj, zoe sout comen up Gheertrudenk sLopers dochter ende nae haer up hare kindere, est zone est dochter, ghelike Boudwijn; storve oec Gheertruytl sonder kinderm, zoe zout comen up Margrieten sLopers dochter, ende nae hare doet up haer kinder als vorscreven es. Ende alst buten sLopersn kinso kinderen comet, zoe zelment van ons houden, bede steenhuys, hofstede ende woninghe vorscreven, voertmeer in rechten lene.

In orconde etc. Ghegheven in Middelburchp up Alreheylighen dach in anno XXIIIIoq.

[Dienstaantekening:]

Per dominum comitem, episcopum Zudensemr, abbatem de Middelburchs, Willaemt Jans f. ute Duvelandu et alios.

a
Will. A.
b
etc. i.p.v. allen luden A.
c
boven de i een overtollige afkortingsstreep A.
d
ambocht B.
e
Boud. B.
f
Boudw. AB.
g
hier sone, doorgestreept A.
h
Boudw. A; Boud. B; deze afkortingen worden hierna niet meer aangegeven.
i
hier dat sake B.
j
sondkind' B.
k
Ghertrude B.
l
Ghertruyd B.
m
kind B.
n
sLoepers B.
o
de s geschreven over de geradeerde letters der A; kinds B.
p
Midd. AB.
q
int jaer ons Heren M CCC vier ende twintich i.p.v. in anno XXIIIIo B.
r
Zuden AB.
s
Midd. AB.
t
Will. AB.
u
Duvel. AB.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Wisse de Loper van Brijdorp