Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A ZE_K_X076r_304_1 B ZE_G_X062r_304_1

A: AGH 304 (klein register Zeeland), f. 76r, nr. 301 (primaire registratie).
B: AGH 303 (groot register Zeeland), f. 62r, nr. 301 (wrs. 1325 aug. 1-1331 juli 23, naar A).
Opschrift:

Janne vanden Wairde etc.

Het begin van de tekst is doorgestreept. – In de marge, door andere hand: Exspiravit.

De bovenstaande datering is gebaseerd op de veronderstelling dat de paasstijl is toegepast. Zie de Inleiding.

Wi Willaema etc. maken kond etc. dat wi Jan van den Waerde, Wolfaerdb ende Andriese Hughen kindere van Bigghenkercc ende Symon Jan Pouwels soens soen van Melofs kerke orlof ghegheven hebben met desen brieve te panden alle hoir vriende ende alle der ghererd vriende die zi in voghedien hadden ende onder hem woneden toit dier tijd doe Bartelmeus Luttelman een clerc van Utrechte doet bleef, omme alzulke verboirnesse alse daer of roeret ende die vriende voirs. daer of met rechte ende met vondnesse sculdich sien te ghelden.

In orkonde etc. Ghegheven tote Dordrechtf des vridaghes na Grote vasten avond int jaer XXIIIIo.

[Dienstaantekening:]

Per dominum comitem, Mathijsg Rengersh f. et alios.

a
Will. A.
b
Wlfaerd B.
c
Bigghenk'c A; Bigghenkerke B.
d
ghenre B.
e
Utr. AB.
f
Dordr. AB.
g
Math. B.
h
Reng's A; Rengh's B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Jan van den Waarde, Wolfert en Andries zoons van Hugo van Biggekerke en Simon zoon van Jan Pouwelsz. van Meliskerke