Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A ZE_K_X076r_305_1

A: AGH 304 (klein register Zeeland), f. 76r, nr. 302 (primaire registratie).
Opschrift:

In de marge, door andere hand: In Zuuthollanda.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 138.

Deze oorkonde is in het duplicaatregister AGH 303 niet overgenomen, wel vanwege de notitie in A dat de tekst in het register Zuidholland thuis hoort. In de registers Zuidholland ontbreekt deze oorkonde evenwel.

De bovenstaande datering is gebaseerd op de veronderstelling dat de paasstijl is toegepast. Zie de Inleiding.

Wi Willemb grave etc. maken cont allen luden dat wi beloven joncfrouwen Oeden des heren dochter van Putte, Willemsc wijf van Horne, ende haren kinderen die si hebben zal bi Willem d vors. te houden na Willemse doit in den goede van Outena, alset ghesproken was in den huwelic doe Willemf ende joncfrouwe Oede vors. versamenden ende die here van Horne verborghet hevet ende met brieven versekert.

In orconde etc. Ghegheven tote Sente Gheerden bergheg des eersten woensdaghes in maerte int jaer XXIIIIo.

[Dienstaantekening:]

Per dominum comitem et Willelmumh camerarium.

a
Zuutholl. A.
b
Will. A.
c
Will. A.
d
hier bi Will. herhaald A.
e
Will. A.
f
Will. A.
g
b'ghe A.
h
Will. A.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: jonkvrouw Ode, dochter van de heer van Putten en echtgenote van Willem van Horn