Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A ZE_K_X076v_307_1 B ZE_G_X062r_307_1

A: AGH 304 (klein register Zeeland), f. 76v, nr. 304 (primaire registratie).
Opschrift:

Ziericxee.

B: AGH 303 (groot register Zeeland), f. 62r, nr. 303 (wrs. 1325 aug. 1-1331 juli 23, naar A).
Opschrift:

Bailiu van Ziericxee.

In de marge, door andere hand: Vacat.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 338, ad 1324 maart 12.

De bovenstaande datering is gebaseerd op de veronderstelling dat de paasstijl is toegepast. Zie de Inleiding.

Wi Willaema grave etc. maken cont allen ludenb dat wi bevolen hebben ende bevelen onsen bailiu van Zierixec die nu es jof hier namaels wesen sal, zoe wilke tijd dat yemend verbannen woird van vredebreke, van moerde jof van enighen quaden faite ende die poirte ended der poirte vrihede verboden woird op sijn lijfe, ende daer na van buyten weder in kerken comet binnen der vriheden f, dat hize daer uyte nemet ende rechter over bi vonnesse van scepeng na den rechte van der poirte na haerre verdiente, ghelijc jof hize buyten der kerken gheanevaerd hadde. Dit sel gheduren toit onsen wedersegghen.

In orkonde etc. Ghegheven in Middelburchh op sente Gregorijsi dach int jaer j Mo CCCo XXIIIIo.

[Dienstaantekening:]

Per dominum comitem et Jan Wissen f. receptorem.

a
Will. AB.
b
etc. i.p.v. allen luden B.
c
Zeerixee B.
d
jof B.
e
up sijn lijf door andere hand boven de regel toegevoegd B.
f
hier verboden wort, doorgestreept B.
g
de c bovengeschreven A.
h
Midd. B.
i
Gregor. B.
j
hier ons Heren B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: baljuw van Zierikzee