Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A ZE_K_X076v_308_1 B ZE_G_X062r_308_1

A: AGH 304 (klein register Zeeland), f. 76v, nr. 305 (primaire registratie).
B: AGH 303 (groot register Zeeland), f. 62r, nr. 304 (wrs. 1325 aug. 1-1331 juli 23, naar A).
Opschrift:

Berte Airnout Braems dochter.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 138, met abusievelijke verwijzing naar de registers Noordholland.

Over het begrip kruisland zie de opmerking bij nr. KE 57.

De bovenstaande datering is gebaseerd op de veronderstelling dat de paasstijl is toegepast. Zie de Inleiding.

Wi Willaema grave etc. maken cont allen ludenb dat wi bi Gheraerdec Alewinsd sone, dire wilen dat hi onse rentemeester was van Zelande, vercoft hebben Barten Arnoud Broemsf dochter zes ghemete ende een verendeel lands in Gapingheng ende in Zandijc die Jacob ver Janen sons haers mans ende Everdeys h sijns broeders i, des enej ghemetk cruys lands was ende dat ander cofte si om vier pont vijf scellinghe l grote, die si ons bi Gheraerdem vors. in sine leste rekeninghe betaelt hevet.

In orconde etc. Ghegheven in Middelburchn des o woensdaghes vor Midvasten in anno XXIIIIo.

[Dienstaantekening:]

Per Gerardump Alewini de Leyden.

a
Will. B.
b
etc. i.p.v. allen luden B.
c
Gher'd B.
d
Alewijns B.
e
Zeel. B.
f
Braams B.
g
Ghapinghe B.
h
hier hoirs, doorgestreept B.
i
hier waren, door andere hand boven de regel toegevoegd B.
j
tene B.
k
de m onduidelijk A.
l
hier een wisseling van hand A.
m
Gher. A; Gher'de B.
n
Midd. AB.
o
hier woen, doorgestreept A.
p
Ger'dum AB.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Baarte dochter van Arnoud Braam, echtgenote van Jacob vrouw Jansz.