Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A ZE_K_X076v_309_1 B ZE_G_X062v_309_1

A: AGH 304 (klein register Zeeland), f. 76v, nr. 306 (primaire registratie).
B: AGH 303 (groot register Zeeland), f. 62v, nr. 305 (na 1333 mei 7-wrs. vóór 1334 mrt. 6, naar A).
Opschrift:

Joncfrou Aechte.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 138.

Vgl. nr. ZE 290.

De bovenstaande datering is gebaseerd op de veronderstelling dat de paasstijl is toegepast. Zie de Inleiding.

Wi Willema b etc. maken cont allen ludenc dat wi vercoft hebben joncfrouwen Aechten, Henrixd Hughen soens wedewe van Bigghenkerce, in rechten lene van ons te houdene onse ambochte dat wi legghende hebben binnen dijcsf van Sente Martijnsg dijc, bede in Ouden landeh ende in Nuwelandi, met vischerien, molen, middeldijc ende met der vere, alsej groet alset ons ane verstorven es van Margrietenk Jan Gheronxl soens dochter, om neghen pond groter conings Tornoysem, daer si Jan Wissen sone onsen rentemeester van Beoestersceltn of voldaen hevet.

In orconde etc. Ghegheven in Middelburcho des donresdaghes vor Midvasten in annop XXIIIIo.

[Dienstaantekening:]

Per dominum comitem et Jan Wissen f. receptorem.

a
Willaem B.
b
hier grave B.
c
etc. i.p.v. allen luden B.
d
Heynr. B.
e
Bigghenk'c A; Bigghē k'ke B.
f
tsdijcs B.
g
M'tijns AB.
h
Oudelande B.
i
Nuwelande B.
j
alsoe B.
k
M'grieten AB.
l
Gheeronx B.
m
Tor. A; Torn. B.
n
Beoest'scelt B.
o
Midd. AB.
p
int jaer ons Heren i.p.v. in anno B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: jonkvrouw Aachte, weduwe van Hendrik Hugenz. van Biggekerke