Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A ZE_K_X077r_311_1

A: AGH 304 (klein register Zeeland), f. 77r, nr. 308 (primaire registratie).

In de marge bij het tekstbegin een openingsteken. – De tekst is doorgehaald d.m.v. een kruis.

Deze gecancelleerde optekening ontbreekt in het duplicaatregister AGH 303.

Dit ongedateerd mandaat staat in het primaire register Zeeland AGH 304 tussen de nrs. ZE 310 en 312, beide d.d. 1325 maart 18; alle drie de teksten zijn door een en dezelfde hand geregistreerd, zo te zien zonder onderbreking. Het onderhavige nr. ZE 311 zal derhalve rond dezelfde datum als beide andere zijn uitgevaardigd; de in de tekst genoemde datum van woensdag na Pasen vormt in ieder geval een datum ante quem. Het is mogelijk dat de registrator al schrijvende besloot dat deze tekst niet opgenomen hoefde te worden, en hem toen meteen doorstreepte en niet meer voltooide. De bewoording van het wel afgeschreven eerste deel wettigt de veronderstelling dat het mandaat wel degelijk is uitgevaardigd.

Wi Willaema grave etc. ombieden ju Jan Henrixb f. onsen rentemeister van bi Westerscelt ende Hughe Wreden onsen knape dat ghi die vier ende tuintich pond grote die wi heren Janne van der Mailsteden riddere gheseit hebben te gheven heren Gillijs van Cruninghenc riddere, ende te ghelden met sinen goeden in goeden penninc waerden alse van vijftich pond groten die haer Gillijs voers. heren Janne eyskende was van coste, dat ghi te Cappele in Zuitbeveland ziet des woensdaghes na Paesken naist comende ende dat ghi heren Gillise sine pennincwaerde aene set van heren Jans goede alse voerscreven es; des en laet niet.

a
Will. A.
b
Henr. A.
c
Cruningh. A.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Jan Hendriksz. rentmeester van Bewesten Schelde en Hugo Wrede, knaap