Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A ZE_K_X077r_312_1 B ZE_G_X062v_312_1

A: AGH 304 (klein register Zeeland), f. 77r, nr. 309 (primaire registratie).
B: AGH 303 (groot register Zeeland), f. 62v, nr. 307 (na 1333 mei 7-wrs. vóór 1334 mrt. 6, naar A).
Opschrift:

Philips Philips Philipsa zoons z.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 139.

De bovenstaande datering is gebaseerd op de veronderstelling dat de paasstijl is toegepast. Zie de Inleiding.

Wi Willaemb grave etc. maken cond allen luden dat wi om bede ende om versoeke van Hughec Wreden ende van Oeloutd Aerndse f. sulke gracie ghedaen hebbe Phillippef Philfs Philfsg zoens sone dat hi bi onsen orlove vercoft hevet Gillijs Vlamincsh sone vier ghemete tienden legghende in Noirtbevelandi int ambocht van Emelisse, die hi van ons te houden plach in pachtej omme tiendalf penninghe Hollandsk sjaers, wilke tiende ons Philips voerscreven op ghedraghen hevet; ende wi hebbenl voirt verliet Gillijs Vlamincsm sone van ons te houden omme tiendalf penninghe Hollandsn jaerlix, te betalen toete sente Pieters daghe te inghaende oesto, in allen manieren alse die brief hout die bewillekoirtp der mannen van Zeellandq daer op ghemaect es, ende behouden elken anderen sijns rechts.

In orkonde etc. Ghegheven in Middelburchr des manendaghes na Mitvasten int jaer ons Heren Mo CCCo vier ende tuintich.

[Dienstaantekening:]

Per dominum comitem et Hughens Wredent.

a
drie maal afgekort Ph's B.
b
Will. A; Willem B.
c
Hughen B.
d
Oeloud B.
e
Arnouds B.
f
Philippen B.
g
beide keren Phils, zonder afkortingsteken B.
h
Vlaminx B.
i
Noirtbelvel., met de eerste l geëxpungeerd A; Noirtbevl. B.
j
inpachte aan elkaar A.
k
Holl. AB.
l
door andere hand verbeterd, mogelijk uit hem B.
m
Vlaminx B.
n
Holl. AB.
o
1 augustus.
p
bi willekoren, een wel correcte emendatie B.
q
Zeell. A; Zeeland B.
r
Midd. AB.
s
Hugh. AB.
t
Wreeden B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Gillis Vlamingsz.