Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A ZE_K_X077r_313_1 B ZE_G_X062v_313_1

A: AGH 304 (klein register Zeeland), f. 77r, nr. 310 (primaire registratie).
B: AGH 303 (groot register Zeeland), f. 62v, nr. 308 (na 1333 mei 7-wrs. vóór 1334 mrt. 6, naar A).
Opschrift:

Her Florens van Borsselena etc.

Het begin van de tekst is doorgestreept.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 139.

De bovenstaande datering is gebaseerd op de veronderstelling dat de paasstijl is toegepast. Zie de Inleiding.

Wi Willem grave b etc. maken cont allen luden dat here Florens van Borselen ende van der Verec ende Clays van Borselen sijn broder bi onsen goid denken vor hem ende vor Wlfarded van Borselen, onsen neve, haer huys ende e woninghe ende jeghens vijftien metef lands tote Hanekijns werveg in Vlandreh legghende vercofti hebben Janne van Wlpenj, in allen manieren dat siet hadden, om dre ende dortich pond ende vijf s. groter konings Tornoysek; ende omme dat si ons ghelovet hebben met samender hand dat si Wlfaerdel vors. als hi tote sinen daghen comet ende siere zuster alse verre als sier recht toe hevet gheven zullen elf pond ende twintich penninghe grotem in ghelde jof in vryer erven alse van den dordendeel van den ghelde vorscreven, zoe ghelove wi met heren Florensn ende met Clayse vors. dat wi den coepo vorscreven Wlfaerdep vors. ghestade zullen doen houden.

Ende omme dat wi willen dit ghestade houden, zoe hebben Willemq grave etc. met heren Florensr ende Clayse vors. desen briefs etc. Ghegheven in Middelburcht des manendaghes nae Midvasten in anno XXIIIIo.

[Dienstaantekening:]

Per dominum comitem personaliter.

a
de o verbeterd uit r B.
b
hier van Heynn. B.
c
V'e AB.
d
Wolfairde B.
e
hier haer B.
f
m. AB.
g
w've AB.
h
Vlandr' A; Vlaendr. B.
i
vercof A.
j
Wulpen B.
k
T' A; Torn. B.
l
Wolfairde B.
m
de laatste letter verbeterd uit het afkortingsteken voor er A.
n
Flor. AB.
o
coip, door andere hand boven de regel toegevoegd B.
p
Wlf'de A; Wolferde B.
q
Will. AB.
r
Flor. AB.
s
desen brief ontbr. B.
t
Middelb'ch A; Midd. B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Wolfert van Borssele