Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A ZE_K_X077v_314_1 B ZE_G_X062v_314_1

A: AGH 304 (klein register Zeeland), f. 77v, nr. 311 (primaire registratie).
B: AGH 303 (groot register Zeeland), f. 62v, nr. 309 (na 1333 mei 7-wrs. vóór 1334 mrt. 6, naar A).
Opschrift:

Die abt van Middelburcha.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 138.

De bovenstaande datering is gebaseerd op de veronderstelling dat de paasstijl is toegepast. Zie de Inleiding.

Wi Willem grave etc. maken cont allen luden dat vor ons quam Jan, Boudwijn ende Rape, Wouter verWivenb soens kindere, ende droghen ons op tuschen vijf ende dortich ende zes ende dortich ghemete ambochts lettel min jofte meer, legghende in Westcappellec ende in Domburch ambocht, daer des abts uythof van Middelburchd dat men heet die Noertiende met enen deel lants dat e totef den uythove behoert in gheleghen es, tote des abts behoif vors., al te stene scietende, wilc ambocht vorscreveng dat al te stene sciet wi hebben verleent onsen lieven ende ghetrouwen heren Nyclaysh van Ghent, bi ghenaden Goids abt van Middelburchi, van ons in lene te houden met zulken dienste j daer of tek done alse andre ambochte te stene scietende sculdich sijn te done, ende in zulker manieren ende met zulken verzoeke als die abt vorseyt van ons houdet sijn ander ambocht houdetl, dats te verstane: zo waneer des abts vors. ghebreket, zo zal die ander abt die nae hem comt dit ambocht verzoeken met XX lb. Tornoysem van der heven te betalen alse vele alset belopen mach, in zulker manieren ende toten zulken termine als hi sijn ander ambocht sculdich es te verzoeken.

In orconde etc. Ghegheven in Middelburcho des manendaghes nae sente Gertrudenp dach int jaer q XXIIIIo.

[Dienstaantekening:]

Per dominum comitem et episcopum Zudensemr.

a
Middelb. B.
b
W onduidelijk A.
c
Westcap. A; Westcapellen met de tweede l geëxpungeerd B.
d
Midd. AB.
e
hier drie of vier letters, waarvan de laatste een l, doogestreept B.
f
ten B.
g
sc gecorrigeerd A.
h
la verbeterd uit h A.
i
Midd. AB.
j
hier als, doorgestreept B.
k
ofte, gescheiden d.m.v. en verticale streep A.
l
dit herhaalde houdet is wel overtollig.
m
Tor. A; Torn. B.
n
te B.
o
Midd. AB.
p
G'truden AB.
q
hier van B.
r
Zuden. AB.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Nicolaas van Gent, abt van Middelburg