Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A ZE_K_X077v_315_1 B ZE_G_X063r_315_1

A: AGH 304 (klein register Zeeland), f. 77v, nr. 312 (primaire registratie).
B: AGH 303 (groot register Zeeland), f. 63r, nr. 310 (na 1333 mei 7-wrs. vóór 1334 mrt. 6, naar A).
Opschrift:

Jan Heinrijcx z.

De bovenstaande datering is gebaseerd op de veronderstelling dat de paasstijl is toegepast. Zie de Inleiding.

Wi Willema grave etc. maken cont allen luden dat wi Jan Henrixb sone, onsen rentemeester van Bewestersceltc, vercoft hebben van ons te houden in rechten lene zeven ghemete leen lands legghende in Westerzobburchd, ende ons ane quam van oude Clayse van Zobburch, elc ghemet om tien scellinghe groter Tornoysef, daer hi ons ghenoech of ghedaen hevet, te behouden ende te besitten in allen g manieren als men van ons leen pleghet te houden na den rechte van Zelandh; ende van desen lene vors. zullen wi Jan Henrixi sone vors. recht waerheitj wesenk.

In orconde etc. Ghegheven in Middelburchl des manendaghes na Midvasten in anno XXIIIIo.

[Dienstaantekening:]

Per dominum comitem et Jan Heyrixm f.

a
Will. AB.
b
Heynrix B.
c
Bewest'scelt AB.
d
West'zobburch A; West' Zobburch B.
e
Clayse B.
f
Tor. AB.
g
hier om een gaatje in het perkament heen geschreven B.
h
Zeeland B.
i
Heynr. B.
j
door andere hand verbeterd tot waerhant B, wel een juiste emendatie.
k
weser A.
l
Midd. AB.
m
Heyr. A; Heynr. B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Jan Hendriksz., rentmeester van Bewesten Schelde