Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A ZE_K_X077v_317_1 B ZE_G_X063r_317_1

A: AGH 304 (klein register Zeeland), f. 77v, nr. 314 (primaire registratie).
B: AGH 303 (groot register Zeeland), f. 63r, nr. 313 (na 1333 mei 7-wrs. vóór 1334 mrt. 6, naar A).

Zowel in A als in B is deze notitie direct achter die van het voorafgaande nr. ZE 316 geschreven; inhoudelijk sluit die daarop ook aan ('Op diezelfde maandag na Pasen...'). Het is overigens de vraag of de in de tekst genoemde schikking ooit is uitgevaardigd in de vorm van een oorkonde.

Item hac feria IIa post Pascha anno XXVo apud Valenchinasa concordaverunt cum domino heredes domini Henricib de Portvlietc de debitis et omnibus aliis in quibus dominus Henricusd fuite obligatus domino, per Willaemf camerarium, pro XXX lb. grossorum. Unde comes mandavit abbati de Middelborchg quod reciperet securitatem de I medietate solvenda ad festum Bavonish proximum et de alia medietate ad Carniprivium proximoi sequensj.

[Dienstaantekening:]

Per dominum et Willelmumk camerarium.

a
Valench. AB.
b
Heynrici B.
c
Portfliet B.
d
Heynricus B.
e
erat B.
f
Will. A; Will'm B.
g
Midd. B.
h
1 oktober.
i
verbeterd uit proximū A.
j
4 februari 1326.
k
Will'm AB.
Oorkonder: erfgenamen van heer Hendrik van Poortvliet
Destinataris: graaf Willem III