Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A ZE_K_X078v_322_1 B ZE_G_X063v_322_1

A: AGH 304 (klein register Zeeland), f. 78v, nr. 319 (primaire registratie).
B: AGH 303 (groot register Zeeland), f. 63v, nr. 318 (na 1333 mei 7-wrs. vóór 1334 mrt. 6, naar A).
Opschrift:

Her Gillis van Cruyningea.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 141.

Wi Willemb grave van Henegouwenc, van Holland, van Zeeland ende here van Vrieselandd maken cond allen luden dat e haer Gillijs van Cruninghen, ridder, quam voir ons ende voir onsen mannen alze voir haren Florensf van der Vere, haren Henricg van Everinghen, riddren, ende voir Boudwijnh van der Maelstede, ende droch up al dat goed dat hi van ons houdende es toit sijns soens behoef dien hi hevet van ver Katherinen van Rothelarei jof toit dier sonen behoef die hi noch hebben mochte van hare, elker lijc te deelne ghelike Rachonj sinen sone, ende dit na sienen leven.

In kennesse der waerheyt hebben wi desen brief bezeghelt med onsen seghele. Ende want wi haer Florens van der Vere ende haer Henrick van Everinghen, riddre, ende Bouddijnl van der Maelstede hier over waren, soe hebben wi desen jeghewordighen brief med onsen lieven here den grave voirnoemd besegheld med onsen seghelen omme diem meerre sekerhede. Ghegheven in Middelburchn des vridaghes na sente Odulfs dach int jaer ons Heren dusent driehondert vijf ende twinticho.

[Dienstaantekening:]

Per dominum personaliter.

a
Cruyning. B.
b
Willaem B.
c
Heneg. A.
d
etc. i.p.v. van Henegouwen ... Vrieseland B.
e
hier wi, doorgestreept A.
f
Floreyns B.
g
Heynric B.
h
Boudwijns A.
i
Rochelare B.
j
Raessen B.
k
e verbeterd uit ee A; Heynric B.
l
Boudwijn B.
m
lezing onzeker A.
n
Midd. AB.
o
XXVo i.p.v. dusent .. twintich B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: heer Gillis van Kruiningen, ridder