Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A ZE_K_X079r_324_1 B ZE_G_X063v_324_1

A: AGH 304 (klein register Zeeland), f. 79r, nr. 321 (primaire registratie).
B: AGH 303 (groot register Zeeland), f. 63v, nr. 320 (na 1333 mei 7-wrs. vóór 1334 mrt. 6, naar A).
Opschrift:

Willem Thonijs z.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 141.

Wi Willaema grave van Henegouwenb, van Holland, van Zeelandc ende here van Vrieselandd maken cond allene luden datf wi Willaemg Tonijsh sonei van Cortekenej quite ghescouden hebben van allen ouden afterstalle dat hi ons scoudich was, op ses pond grote koninx Tornoysek; soe hevet ons Willaeml voirs. op ghedraghen in vrien eyghen voir dese ses pond grote voirscreven in der jeghenwordechede onsen mannen ende ons ghemeens Raeds vier ghemete tienden legghende int ambocht van Cortekenem twisken Jacopn Willaems sone ende den dijc, ende anderhalf ghemete tienden legghende int ambocht voirs. twisken die woestine weghele ende dien middeldijc, ende wi hebben Willaemo voirs. gheoerloft dat hi dese tienden voirscreven lossen moghep alzoe verreq als hi onsen rentemeyster bi westen der Sceldr voldoe van ses pond groten koninx Tornoysens twisken hier ende sente Martijnst misse in den winteru naest comende.

In orkonde desen brieve bezegheld med onsen seghelev. Ghegheven in Middelburchw des vridaghes na sente Odulfsx daghe int jaer ons Heren dusent driehondert vijf ende twintich.

[Dienstaantekening:]

Per dominum et commune suum consiliumy in Zeelandia et per Jan Heynrixz f.a' receptorem.

a
Willem B.
b
Heneg. A; Heynn. B.
c
of Zeiland? A.
d
etc. i.p.v. van Holland ... Vrieseland B.
e
de laatste letter verdwenen in een vouw in het perkament A.
f
door andere hand boven de regel toegevoegd A.
g
Willem B.
h
Thonijs, een gaatje in het perkament tussen o en n B.
i
boven de regel toegevoegd A.
j
Cortkene B.
k
Torn. B.
l
Willem B.
m
Cortkene B.
n
Jacob B.
o
Willem B.
p
na de e een geradeerde n B.
q
boven de regel toegevoegd B.
r
be West'scelt B.
s
Torn. B.
t
M'tijns B.
u
11 november.
v
etc. i.p.v. desen brieve ... seghele B.
w
Midd. AB.
x
Odulf, de l verbeterd uit f B.
y
volgorde: commune consilium suum B.
z
Heyn. A.
a'
Iohannem f. Heynr. B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Willem Antonisz. van Kortgene