Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A ZE_K_X080r_328_1 B ZE_G_X064r_328_1 ZE_G_X064v_328_2

A: AGH 304 (klein register Zeeland), f. 80r, nr. 325 (primaire registratie).
B: AGH 303 (groot register Zeeland), f. 64r-64v, nr. 324 (na 1333 mei 7-wrs. vóór 1334 mrt. 6, naar A).
Opschrift:

Woutter Thonijs z.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 141-142.

Zie ook het in het register volgende nr. ZE 329.

Wi Willaema grave van Henegouwenb, van Hollandc, van Zeeland ende here van Vriezelandd maken cond allen luden. Want Wouter Thonijs sone van den Vliete, onse man, micket huwelicke te doen ane joncvrou Aechten, heren Claise Costijnsf soens dochter van Cats ons ridders, in wilken huwelike voirsproken es dat hair Claisg met zire dochter voirseyt gheven soude Wouterh voirnoemt vijftich pond groter koninxs Tornoysei, in zulken manieren: waerd dat Wouters ghebrake zonder wittachtich gheboirte van joncvrou Aechten te laten, zo soude zi weder hebben ende op heffen die vijftich pond grote voirscreven van alle Wouters erve ende have, so war an dat gheleghen ware, wart an lande, hofsteden, husinghe, molen ofte anders goit dat Wouter nu heeft of hem hier na an comen mach van sijns selves weghen of van joncvrou Aechten weghen voirseyt; ende waer dat sake dat dat havelike goit ende erve voirscreven niet also goit enj ware als tote vijftich pond groeten toe, zo hebben wi gheorloift ende ontrumet om Wouters willen alse verre als dit huwelic volcoemt dat joncvrou Aechtek vorseyt van der tiende die Wouter van ons in pachte houdet dat ghebrec van den vijftich ponden groeten jaerlix in nemen zoudel, toter tijt toe dat si die vijftich pond grote te vollen weder hadde alse verre als hair ghebrake van den eygheliken goide vorscreven, zonder archlist. Ende hier bi en zal Wouter vors. gheen goit, erve, hofstede, husinghen, molen noch en gheen havelike goit dat hi nu heeft of hebben mach hier namails vercopen noch versetten, ten warem dat hi onse tiende vorseyt die hi van ons houdet van desen verbinde ghevrijet ende ghequijt hadde.

In orkonde etc. Ghegheven tote Valenchiennesn o sonnendaghes na sente Pieters ende sente Pouwelsp dach apostelen int jaer ons Heren Mo CCCo endeq XXV.

[Dienstaantekening:]

Per dominum et per Gillijsr Boudijns sone.

a
Willem B.
b
Heneg. A.
c
Holl. A.
d
V'ezeland A; etc. i.p.v. van Henegouwen ... Vriezeland B.
e
Clays B.
f
j verbeterd uit e A.
g
Clays B.
h
Wout'e B.
i
Torn. AB.
j
ene A.
k
boven de regel toegevoegd B.
l
zouden met de laatste letter uitgeveegd A.
m
tenware, de woorden gescheiden d.m.v. een verticaal streepje A.
n
Valenchienn. A; Valenchijn B.
o
hier des B.
p
Pauwels B.
q
van i.p.v. ons Heren ... ende B.
r
Gill. A.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: jonkvrouw Aachte, dochter van heer Nicolaas Costijnsz. van Kats, ridder