Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A ZE_K_X080r_330_1 ZE_K_X080v_330_2 B ZE_G_X064v_330_1

A: AGH 304 (klein register Zeeland), f. 80r-80v, nr. 327 (primaire registratie).
B: AGH 303 (groot register Zeeland), f. 64v, nr. 326 (na 1333 mei 7-wrs. vóór 1334 mrt. 6, naar A).

a Eenen edelen prinche ende enen moghenden, onsen lieven ende gherechten here here Willaemb grave van Henegouwenc, van Hollandd, van Zeeland ende here van Vrieslande, wi Costijn van Renessef, ridder, ende Jan ende Costijn van Renesseg, knapen, onsen trouwen dienst met al onsenh vermoghe. Lieve here, want die kerke van Oudeland in Borsele, die onser presentatie toe behoert, open gheworden es bi heren Jans Seriantsi doet, ende daer u die ghiftej of toe behoert, zoe presentieren wi u heren Ghillijsk Pieters sone uyt Scouden, die u desen brief brenghet, priester; ende bidden u dat ghi omme Gode ende om onsen willen hem die kerke gheven wilt, want l wies ghemenelike over een draghen.

In orconde desen brieve beseghelt met Costijns seghel van Renisse ridders vorscreven. Ghegheven tote Zirxeem des dinxesdaghes voer sente Simonn ende Juden dach der apostole int jaer ons Heren o Mo CCCo vier ende twintich.

 

p Ista littera est sub Enghelbertoq.

a
in de marge een aanvangsteken A.
b
Willem B.
c
Heneg. A; Heynn. B.
d
Holl. A.
e
etc. i.p.v. van Holland ... Vriesland B.
f
Renisse B.
g
Renisse B.
h
boven de regel toegevoegd B.
i
Serians B.
j
dieghifte, de woorden gescheiden door een verticale streep A.
k
Gillijs B.
l
hier ghe, half uitgeveegd A.
m
Zierixee B.
n
Symon B.
o
hier een geëxpungeerde d A.
p
het volgende door andere hand A.
q
Enghelb'to AB.
Oorkonder: Costijn van Renesse, ridder, en Jan en Costijn van Renesse, knapen
Destinataris: graaf Willem III