Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A ZE_K_X080v_334_1 B ZE_G_X064v_334_1 ZE_G_X065r_334_2

A: AGH 304 (klein register Zeeland), f. 80v, nr. 331 (primaire registratie).
B: AGH 303 (groot register Zeeland), f. 64v-65r, nr. 329 (na 1333 mei 7-wrs. vóór 1334 mrt. 6, naar A).
Opschrift:

Bollairt Bollairts z.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 144.

Wi Willem grave etc. maken cont allen luden dat wi Bollaerd Bollairdsa f.b, onsen trouwen knape, ghegheven hebben te legghen ene maelstede int Zegghambochtc in sijns zelves ambocht dat hi van ons hout, ende die stadelix te houdene binnen sijns zelves hove daer hi in woent, ende al sijn ambocht dat hi hevet binnen dat Zeggheambochtd daer te bedriven, en si dat zake dat wi met onsen mannen des te rade worden alsment tambocht berijt datse bet legghe in eere ander stede dan al daer.

In orconde etc. Ghegheven in die Haghe des donresdaghes up sente Lucas avond int jaer e XXVo.

[Dienstaantekening:]

Per dominum comitem, Mathiam et alios.

a
ir onduidelijk vanwege een correctie A; Bollaerds B.
b
sone B.
c
Zegghamb. AB.
d
Zeggheamb. A; Zegghamb. B.
e
hier ons Heren Mo CCCo B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Bollaard Bollaardsz., knaap