Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A ZE_K_X081r_339_1 B ZE_G_X065r_339_1

A: AGH 304 (klein register Zeeland), f. 81r, nr. 336 (primaire registratie).
B: AGH 303 (groot register Zeeland), f. 65r, nr. 334 (na 1333 mei 7-wrs. vóór 1334 mrt. 6, naar A).
Opschrift:

Jan Wissen z., bailiu tZiericxee.

Vgl. over dezelfde kwestie nr. ZE 173. Aldaar blijkt ook dat het woord campe in onderstaande tekst inderdaad betrekking heeft op een een tweekamp, of op een omgekomen kampvechter.

Wi Willem grave etc. ombieden u Jan Wissena f.b, onsen baliuy van Zirxec ende rentemeester van Beoestersceltd in Zeland, dat gi al dat eyghen erve dat ons ane comen es van Betuyce vercopet ten scoensten, ende dat ghelt dat daer of comt daer of betaelt Domaes Benaerds sone up goderf rekeninghe die vijf pond grote die hem ghebreken van Betuycg vors. alse van sinen cost van den campe; ende des en laet niet.

Ghegheven in die Haghe des sonnendaghes na sente Lucas dach int jaer XXVo.h

[Dienstaantekening:]

Per Jan Wissen f. receptorem Zeelandiei.

a
ombieden ... Wissen over het geradeerde maken cont allen luden A.
b
boven de regel toegevoegd B.
c
Zir. A; Zier. B.
d
Beoest'scelt A; Beoist'scelt B.
e
Bettuyc B.
f
goede, de eerste e bovengeschreven B.
g
Bettuyc B.
h
hierna een afsluitend sierhaaltje A.
i
Zeel. AB.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Domaas Beynaardsz.