Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A ZE_K_X081v_343_1 B ZE_G_X065v_343_1

A: AGH 304 (klein register Zeeland), f. 81v, nr. 350 (primaire registratie).
B: AGH 303 (groot register Zeeland), f. 65v, nr. 338 (na 1333 mei 7-wrs. vóór 1334 mrt. 6, naar A).
Opschrift:

Zafentingen.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 145.

Vgl. de in het register volgende oorkonde nr. ZE 344.

Wi Willem grave a etc. maken cont allen luden dat onse wille es dat die gode lude ghemenelikeb van Zafentinghec betalen Bonefaesd Blankaerde, Lombartf van Reymerswaleg, die neghentienh lb. grote die onse neve here Hughe van Zottinghemi, burchgrave van Ghentj, Bonifaesk vors. ende sinen gheselscip scoudich was, alse die opene brieve houden die hi daer of hevet van hem ende van dien van Zaventinghen; ende want die gode lude van Saventinghel vorscrevenm dese neghentien pond groten n als wi verstaen ontfaen hebben van heren Anphourso renten van Spangenp, die sinen wive ane sturven van heren Hughen doit vors., up wilken renten si vormaels bewijst waren alsoe als die brief hout die Bonifaes daer of hevet, ende si dat ghelt niet gheven en durren bi hem zelven, soe ombieden wi u Arnoud Ghisen sone, onsen knape, dat gi dat ghelovet die van Saventinghenq van onsen weghen dat Bonifaes vors. te rechter rekeninghe comen zal jeghens heren Anphourr vors. van den neghentien pond groten vorscreven als mens ons vermaent, ende vor ons te rekeninghe.

In orconde etc. Ghegheven in Middelburchs des donresdaghes naet sente Katerinenu dach int jaer v XXVo.

[Dienstaantekening:]

Per dominum comitem, Willelmumw camerlingx et alios.

a
hier van Heynn. B.
b
ghemelike A; ghemeenlike B.
c
Zafentinghen B.
d
de laatste letter gecorrigeerd A.
e
Blankart B.
f
Lomb't A; Lombard B.
g
Reym'swale A.
h
nghentien A.
i
Zottinghē A.
j
Ghend B.
k
Bonefaes B.
l
Saventinghen B.
m
ontbr. B.
n
hier voirscreven B.
o
Alphoins B.
p
Spaingen B.
q
Zaventinghen B.
r
Amphour B.
s
Midd. AB.
t
ana met de eerste letter geëxpungeerd B.
u
Kat'inen AB.
v
hier ons Heren B.
w
Will'm AB.
x
camerarium B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: goede lieden van Saaftinge