Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A ZE_K_X082r_344_1 B ZE_G_X065v_344_1

A: AGH 304 (klein register Zeeland), f. 82r, nr. 351 (primaire registratie).

In de marge aan het eind van de tekst, ter hoogte van de afsluitende notitie, door de schrijfhand: Nota.

B: AGH 303 (groot register Zeeland), f. 65v, nr. 300 (na 1333 mei 7-wrs. vóór 1334 mrt. 6, naar A).
Opschrift:

Bonifaes Lombairt etc.

In de marge, door andere hand: Exspiravit. – In de contemporaine nummering is hier een fout gemaakt: in plaats van het te verwachten nr. 339 (CCCXXXIX) schreef de klerk hier CCC, waarna hij bij de volgende tekst in register (nr. ZE 345) alsnog vervolgde met het nummer CCCXXXIX.

Vgl. de in het register voorafgaande oorkonde nr. ZE 343.

Allen dena ghenen etc.b make wi cont Bonefaesc Blankaerdd ende Bartelmeuse Blankaerdf, Lomberdeng van Reymerswaleh, dat wi gheloven met desen brieve enen edelen prince, onsen lieven here heren Willemi grave van Heynnegouwenj etc., up al onse goid, zoe waer dat gheleghen es, dat wi comen zullen ter rechter rekeninghe jeghens heren Anphourk van Spangenl jof die in sine stede es, zoe waer m onse here die grave vors. wille ende wienn dat hi wille, alse van deno neghentien pond groterp Tornoyseq die ons die van Saventinghe scoudich waren van des heren weghen van Zottinghemr ende si ons betaelds hebben, overmids ons heren sgraven brieven vorscreven ende overmids alsulker sekeringhe als hi Arntt Ghisen sone hevet doen doen vor ons jeghens den goden luden van Zaventingheu; ende want wi ons verbinden onsen here den grave ende Arnoud vors. scadeloes te quiten, zoe hebben wi desen brief open beseghelt met onsen seghele.

Ghegheven in Middelburchv des donresdaghes nae sente Katerinenw dach int jaer x XXVo.

 

y Ista littera est sub Enghelbertoz a'.

a
dien B.
b
die desen brief zullen zien of horen lesen i.p.v. etc. B.
c
o gecorrigeerd uit e A; Bonifaes B.
d
Blanckaerd B.
e
B'telmeus A; B'thelmeeus B.
f
Blanckaerd B.
g
Lomb'den A; Lombaerde, de eerste twee letters gecorrigeerd B.
h
Reym'swale AB.
i
Will. B.
j
Heynn. A; van Heynnegouwen ontbr. B.
k
Anplour B.
l
Spanghen B.
m
hier dat B.
n
wie B.
o
dien B.
p
grote B.
q
Tor. A; ontbr. B.
r
Zottinghē AB.
s
betael B.
t
Arnoud B.
u
Zaventinghen B.
v
Midd. AB.
w
Kat'inen A; Katherinen B.
x
hier ons Heren Mo CCCo B.
y
hier, direct aansluitend, Hanc litteram habet Wilhelmus (Wilhl's) camerarius, doorgestreept en gevolgd door een nieuwe notitie, door andere hand A.
z
Enghelto A; Enghelb'to B.
a'
hier receptore Hollandie (Holl.) B.
Oorkonder: Bonifaas Blankaard en Bartholomeus Blankaard, Lombarden van Reimerswaal
Destinataris: graaf Willem III