Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A ZE_K_X082v_349_1 B ZE_G_X066r_349_1

A: AGH 304 (klein register Zeeland), f. 82v, nr. 356 (primaire registratie).
B: AGH 303 (groot register Zeeland), f. 66r, nr. 343 (na 1333 mei 7-wrs. vóór 1334 mrt. 6, naar A).
Opschrift:

Dabt van Middelburcha.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 145.

Wi Willemb grave etc. maken kond etc. dat wi onsen lieven ende ghetrouwen ..denc abt van Middelburchd ende sinen convente van Middelburche ghegheven hebben twie ghemete lands legghende in Wester Zubborchf, in delinghe alsoe van den neghen ghemeten lands die ons versturven van Clays van Zubburchg, alse over twintich scellinghe Hollandsh sjaers die ver Aleyt van Avennesi, onsej oudemoeder, den abt ende den cloester voirs. ghegheven hadde uter tolne totek Niemansvrient te nemen alle jare hair jarichtijd mede te doene, met horen open brieven diere dabt of hadde ende hil ons over ghelevert hevet.

Ende om dat wi dese twie ghemete lands voirscreven den abt ende zinen convente waren zullen ende willen, zoe hebben wi desen brief bezeghelt met onsen zeghelem. Ghegheven in Middelburchn des dinxendaghes na sinte Andries dach int jaer ons Heren o XXVo.

[Dienstaantekening:]

Per dominum comitem et abbatem p.

a
Middelb. B.
b
Will. AB.
c
de, zonder digniteitspunten B.
d
Midd. A; Middelb'ch B.
e
Midd. AB.
f
r gecorrigeerd A; Zobburch B.
g
Zobburch B.
h
Holl. AB.
i
Avennis B.
j
ose B.
k
te B.
l
boven de regel toegevoegd B.
m
zeghelen met de laatste letter uitgeveegd A.
n
Midd. AB.
o
hier M CCCo B.
p
hier de Midd. B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: abt en convent van Middelburg